archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

50 år av arbete för kommande generationer

För 50 år sedan, den 5 december 1967, var Sitra riksdagens gåva till det 50-åriga självständiga Finland. Sitra fick 100 miljoner mark från Finlands Banks överskott i grundkapital och uppgiften att förbättra Finlands konkurrenskraft och välfärd.

Författare

Jenni Sarolahti

Publicerad

Riksdagen fattade ett modigt festbeslut under en svår tid. Idén bakom Sitra saknade motstycke: en oberoende fond som lever på avkastningen av sitt eget grundkapital och vars uppgift är att skapa en bättre framtid för finländarna.

”Sitra, som är ett oberoende framtidshus, är inte springpojke för en enskild intressegrupp eller ett parti, men om man var tvungen att utse en person som ska ge order, skulle det vara ett barn som föds i dag”, säger överombudsman Mikko Kosonen. Arbetet måste utföras så väl att barnet har förutsättningar till ett bra liv när det sedan blir vuxet och fattar sina egna beslut. En hållbar välfärd är också ledstjärnan i Sitras nya vision.

År 1967 var situationen i Finland svår på många sätt, men man förbättrade den genom att tänka stort och blåsa på glöden tillsammans. År 2017 är situationen i Finland annorlunda, men den är inte lätt i dag heller. Medicinen är dock densamma: det behövs stort tänkande, modiga försök och ett tankesätt där man blåser på glöden tillsammans.

”Klimatförändringen är en ödesfråga även för finländarna. Man måste hitta lösningar mycket snabbt och i dessa lösningar kan Finland ta rollen som föregångare”, säger Mikko Kosonen. ”Om vi inte anpassar oss till jordklotets bärkraft kommer alla andra framtidsdiskussioner att undermineras.

Förenandet av miljöfrågor med det sociala och ekonomiska perspektivet har på sätt eller annat funnits på Sitras agenda under hela fondens livstid, ända sedan 1960-talet. I dag svär Sitra i den kolneutrala cirkulära ekonomins namn vad gäller miljöfrågor: vi måste få ekonomin att rulla på ett ekologiskt hållbart sätt för att få bukt på överkonsumtionen av naturresurser. Detta är en förutsättning för en socialt hållbar välfärd. Sätten är vid det här laget redan många, men vi måste få alla med i talkot.

En annan viktig aspekt ur ett samhällsperspektiv är förnyelseförmågan. Sitra har under årtiondenas lopp i bakgrunden varit med och påverkat många reformer – bland annat hämtat kapitalinvesteringen till Finland på 1980-talet, startat genforskningen och under de senaste åren knuffat igång den nationella serviceleden (KaPa) som fungerar med Suomi.fi:s nya tjänster som grund. För närvarande medverkar Sitra till uppbyggandet av en ny slags aktör som fungerar enligt principen om ett enda serviceställe i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd och som arbetar med finländska välfärdsdata, som kommer att bli finländarnas nya nationalskatt.

”Förnyelse startar hos oss människor. Även om de megatrender som formar världen blåser även till Finland, ligger framtiden fortfarande i stor utsträckning i våra egna händer – om vi bestämmer så”, manar överombudsman Kosonen. Ur denna tanke har också Sitras och Heurekas gemensamma utställning för skolelever, Sju syskon från framtiden, grott. Utställningen öppnades i november.

Kommande generationer finns också i riksdagens hjärta den 5 december 2017. När Finland fyller 100 år är det igen dags för ett festbeslut, som då Sitra grundades för 50 år sedan. Den här gången är det fråga om att godkänna de specificerade stadgorna för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ITLA) och donera en aktieportfölj värd 50 miljoner euro för att stärka stiftelsens verksamhet och göra den mångsidigare. Den förnyade ITLA har i uppgift att stödja barn och barnfamiljer som bor i Finland.

Sitra välkomnar varmt ITLA till gruppen av framtidsaktörer.

Vad handlar det om?