nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

671 finländare deltog i medborgarparlamentet – en konstruktiv diskussion lyckas både på nätet och öga mot öga

I försöket Medborgarparlamentet kunde vanliga finländare behandla ett medborgainitiativ gällande rusmedels- och bränslepolitiken. Några deltog ett veckoslut i diskussionerna på nätet, andra öga mot öga. Åsikterna om medborgarinitiativet ändrades i samma riktning i båda grupperna.

Författare

Ilari Lovio

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I försöket Medborgaparlamentet samlades 671 finländare för att behandla fyra medborgarinitiativ. Gruppen som hade sammanställts på ett så representativt sätt som möjligt fick lyssna på experter om ämnet och de diskuterade i smågrupper. Syftet med Medborgarparlamentet var att producera genomtänkta synpunkter som stöd för riksdagens beslutsfattande.

Medborgarparlamentet arrangerades av toppenheten inom Åbo Akademins forskning i allmän opinion tillsammans med riksdagen, Tammerfors universitet, Sitra och Stanforduniversitetet.

Åbo Akademi / Jussi Rekiaro.

Med hjälp av projektet Medborgarparlamentet forskar man bland annat i om man kan föra en konstruktiv och faktabaserad medborgardiskussion om komplexa politiska frågor, både på nätet och öga mot öga.

Deltagarna i Medborgarparlamentet indelades genom lottdragning i tre olika diskussionsmiljöer: automatiskt modererad diskussion på nätet, en mänskligt modererad diskussion på nätet och en mänskligt modererad diskussion på samma plats, öga mot öga.

Åsikterna utvecklades i alla diskussionsmiljöer mot en humanare rusmedelspolitik och mer hållbar bränsleprissättning. Stödet för att testa lokaler för droganvändning och en legalisering av cannabis ökade, medan stödet för en rimligare bränsleskatt och avskaffandet av dieselskatten minskade.

”När diskussionen förs i enlighet med förfaranden inom övervägande demokrati, verkar diskussionsmiljön inte ha någon betydande inverkan på åsikternas utveckling eller deltagarnas upplevelse av diskussionerna. Nästan alla deltagare ansåg att Medborgarparlamentet var framgångsrikt”, konstaterar professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi.

Åbo Akademi / Jussi Rekiaro.

Projektet är ett första försök att undersöka om övervägande medborgardiskussioner skulle kunna stödja riksdagens arbete vid behandlingen av medborgarinitiativ.

”Resultaten är särskilt lovande, eftersom det är märkbart förmånligare att ordna automatiskt modererade diskussioner på nätet. En automatiskt modererad diskussion på nätet erbjuder alltså ett beaktansvärt förfarande för att delaktiggöra medborgarna och stärka den finländska demokratin”, sammanfattar professor Kaisa Herne från Tammerfors universitet.

Försöket Medborgarparlamentet strävar framför allt efter att utveckla den finländska demokratin. Röstningsaktiviteten i Finland är på en skälig nivå, men inte av internationell toppklass. Valaktiviteten är också kraftigt ojämlik: särskilt de äldre åldersgrupperna och högt utbildade röstar. Enligt finländarna är det inte längre lika lockande att påverka via partierna.

Åbo Akademi / Jussi Rekiaro.

Medborgarparlamenten, som sammanställdes genom slumpmässigt urval, var ett sätt att kunna höra dem som inte i övrigt deltar. Internationella undersökningar har också visat att den stora allmänheten vanligtvis litar på åsikter och rekommendationer som uppkommit i övervägande medborgardiskussioner.

”Övervägande medborgardiskussioner kan berika beslutsfattande på alla nivåer i förvaltningen. Jag är glad över att liknande medborgarpaneler nu testas även inom välfärdsområdena och i några kommuner”, säger Sitras projektledare Hannu-Pekka Ikäheimo.

Åbo Akademi / Jussi Rekiaro.

Vad handlar det om?