nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Atte Jääskeläinen valdes till överombudsman för Sitra

Jääskeläinen efterträder överombudsmannen Jyrki Katainen, som gå vidare till ett privat företag. Överombudsmannen valdes av Sitras förvaltningsråd. Det tidsbundna uppdraget sträcker sig till slutet av år 2028.

Publicerad

“Sitras uppgift är att bygga morgondagens framgångsrika Finland. Förvaltningsrådet övertygades av Atte Jääskeläinens starka erfarenhet av att leda organisationer. Under Jääskeläinens ledning kan finländarnas framtidshus skapa värde för Finland även i fortsättningen, medan vår verksamhetsmiljö genomgår en kraftig förändring”, säger Tarja Filatov, ordförande för Sitras förvaltningsråd.

Sitras förvaltningsråd fick förslaget från Sitras styrelse. Förvaltningsrådet intervjuade två kandidater och valde Atte Jääskeläinen efter en röstning, rösterna föll 8–5. Den andra kandidaten som Sitras ledare var Tommi Laitio, Bloomberg Public Innovation Fellow vid Johns Hopkins University. Sammanlagt sökte 20 personer tjänsten i den öppna ansökan.

Före uppdraget som Sitras ledare har Jääskeläinen varit överdirektör vid avdelningen för högskole- och forskningspolitik vid undervisnings- och kulturministeriet. Tidigare har han bland annat varit arbetslivsprofessor vid LUT-universitetet, gästforskare vid London School of Economics och Oxford University samt direktör för nyhets- och aktualitetsverksamheten vid Yle och verkställande direktör vid Finska Notisbyrån. Jääskeläinen är vicehäradshövding och har en kandidatexamen i rättsvetenskap.

”Jag kan inte föreställa mig en uppgift som är mer fascinerande och utmanande än Sitras: att bygga morgondagens framgångsrika Finland. Jag ser fram emot att lotsa Sitra mot en ny fas. Den ska byggas på samma pålitliga grund som Sitras personal och tidigare överombudsmän har skapat”, konstaterar han.

Uppgiften som Sitras överombudsman ledigförklarades när nuvarande överombudsman Jyrki Katainen meddelade att han blir delägare i ett finländskt företag. Katainen har varit Sitras ledare sedan början av år 2020.

Atte Jääskeläinen är Sitras tionde överombudsman.

Sitra främjar Finlands utveckling samt en hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom vilka landet skapar arbete och välbefinnande för de kommande generationerna. 

Sitras överombudsman har som uppgift att leda Sitras verksamhet effektivt och resultatinriktat. Uppgifterna omfattar bland annat att leda finansierings- och placeringsverksamheten samt ett omfattande intressentarbete inom olika samhällssektorer. Överombudsmannen utvecklar även fondens verksamhet (Sitra-lagen 12 §).

Mer information:

Tarja Filatov, ordförande för Sitras förvaltningsråd, tfn 09 432 3112

Intervjuförfrågningar till den nya överombudsmannen via Sitras kommunikation sitra@sitra.fi, tfn 040 548 0794

Information om Sitra: Elina Ravantti, kommunikationsdirektör, tfn 040 869 1281

Vad handlar det om?