nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

20 sökande vill bli valda till Sitras överombudsman

Jyrki Katainen övergår på sommaren till ett privatföretag.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Uppdraget som Sitras högsta ledare söks av 20 personer. Tisdagen den 28 februari var den sista dagen att söka det tidsbestämda uppdraget som överombudsman.

Inom utsatt tid lämnade följande personer in sin ansökan:

Jari Aaltonen
Jukka Sakari Hankamäki
Kirsi Hautala
Heikki Hiilamo
Atte Jääskeläinen
Vesa-Matti Lahti
Tommi Laitio
Aleksi Neuvonen
Elina Pylkkänen
Petri Rouvinen
Jouni Sipiläinen
Markku Tervahauta
Roope Uusitalo
Katri Vataja
Mari Walls

Fem sökande ville inte att deras namn publiceras.

Sitras förvaltningsråd väljer den nya högsta ledaren på basis av förslag från Sitras styrelse. Vi önskar att den nya ledaren börjar lotsa framtidshuset i augusti–september. Anställningen är tidsbestämd och pågår till slutet av 2028.

Framtidshusets styrelse har önskat att husets nya ledare har mod att skapa nya slags lösningar för att utveckla Finland samt uppvisar resultatrikt och effektivt ledarskap och utvecklingsarbete. Ledaren behöver också gedigna bevis på agerande i internationella sammanhang – både starka nätverk och förståelse för den centrala rollen hos EU som påverkanskanal.

Uppdraget som Sitras högsta ledare ledigförklarades eftersom överombudsman Jyrki Katainen anmälde i februari att han lämnar framtidshusets ledning till sommaren. Han blir i början av juni delägare i ett tillväxtföretag med finländsk bakgrund som siktar mot internationalisering. Företaget berättar mer om detta under våren.

Kontakta oss

Vad handlar det om?