nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Högsta chef sökes för framtidshuset

Jyrki Katainens efterträdare önskas ha kunnande inom internationella kontakter

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Platsen som Sitras högsta ledare har nu lediganslagits fram till den 28 februari. Framtidshusets styrelse önskar att husets nya ledare har mod att skapa nya slags lösningar för att utveckla Finland, resultatrikt och effektivt ledarskap och utvecklingsarbete samt gedigna bevis på att agera i internationella sammanhang – även starka nätverk och förståelse för den centrala rollen hos EU som påverkanskanal.

Nyligen framhävde riksdagens ekonomiutskott i sitt utlåtande, för att trygga genomslaget hos Sitras framtidsarbete skulle framtidshusets kunnande vara bra att tillgodogöra mera i Eurupeiska unionens utvecklingsarbete av projekt och lagstiftning som ”de facto i hög grad formar den omvärld som är viktig för Sitras teman”.

Även om kriserna i Europa har satt igång även stora förändringar, förändras inte megatrenderna radikalt. Förutom utmaningar erbjuder de också möjligheter för Finland. Framtidshuset väntar på ny lots, som söker lösningar på att snabbt återställa naturens bärkraft samt ta tag I utmaningar med välbefinnandet. Sitra strävar också efter att stärka och försvara demokrati och delaktighet. Framtidshusets arbete är också att säkerställa att ekonomin och tekniken utvecklas och utnyttjas på ett rättvist och hållbart sätt. Tyngdpunkten i Sitras verksamhet har varit att genomföra försök. Den högsta ledaren förväntas ha en vilja att utveckla Sitra som en förändringsaktör och ett framtidshus.

Det 55-åriga framtidshusets bevis från försöken och det finländska näringslivets och samhällets framgång syns i dag bland annat i produkter och tjänster, som man kan stöta på i vardagen. Bland välkända exempel finns till exempel Xylitol, cirkulär ekonomi, matsvinn, Livsstilstestet som handleder till hållbara levnadsvanor samt Terveyskirjasto som erbjuder aktuell information om hälsan och sjukdomar.

Sitras överombudsman Jyrki Katainen lämnar framtidshusets ledning till sommaren. Sitras förvaltningsråd väljer den nya, högsta direktören på basis av förslag från Sitras styrelse. Vi önskar att den nya ledaren börjar lotsa framtidshuset i augusti–september. Anställningen är tidsbestämd och pågår till slutet av år 2028.

Kontakta oss

Vad handlar det om?