uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Haussa ylin johtaja tulevaisuustalolle

Jyrki Kataisen seuraajalta toivotaan myös kansainvälisten yhteyksien osaamista.

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran ylimmän johtajan haku on nyt auki 28. helmikuuta asti. Tulevaisuustalon hallitus toivoo talon uudelta johtajalta rohkeutta hahmottaa uudenlaisia ratkaisuja Suomen kehittämiseen sekä tuloksellista ja tehokasta johtamista ynnä kehittämistä. Johtajalla on oltava myös vankkoja näyttöjä toimimisesta kansainvälisissä yhteyksissä – sekä vahvoja verkostoja, kuten myös ymmärrystä EU:n keskeisestä roolista vaikuttamiskanavana.

Äskettäin myös Eduskunnan talousvaliokunta korosti lausunnossaan, että Sitran tulevaisuustyön vaikuttavuuden takaamiseksi tulevaisuustalon osaamista olisi hyvä hyödyntää enemmän Euroopan unionin projekteissa ja lainsäädännön kehitystyössä, ”jotka tosiasiassa pitkälti määrittävät Sitran teemojen kannalta keskeistä toimintaympäristöä”.

Vaikka Eurooppaa kohdanneet kriisit ovat työntäneet liikkeelle isojakin muutoksia, ei megatrendeissä tapahdu radikaaleja muutoksia. Ne paitsi haastavat, myös tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia. Uutta luotsia odottaa tulevaisuustalo, joka hakee ratkaisuja luonnon kantokyvyn pikaiseen palauttamiseen sekä tarttuu hyvinvoinnin haasteisiin. Sitra pyrkii myös vahvistamaan ja puolustamaan demokratiaa sekä osallisuutta. Tulevaisuustalon työnä on myös varmistaa, että taloutta ja teknologiaa kehitetään ja hyödynnetään reilusti ja kestävästi. Sitran toiminnan pääpaino on ollut kokeilujen toteuttamisessa. Uudelta ylimmältä johtajalta odotetaankin halua kehittää Sitraa muutoksentekijänä ja tulevaisuustalona.

55-vuotiaan tulevaisuustalon näytöt kokeiluista ja suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kirityksestä näkyvät tänä päivänä muun muassa tuotteina ja palveluina, joihin voi törmätä arjessa. Monelle tuttuja lienevätkin esimerkiksi Xylitol, kiertotalous, hävikkiruoka, kestäviin elämäntapoihin ohjaava Elämäntapatesti kuin ajantasaista terveys- ja sairaustietoa tarjoava Terveyskirjastokin.

Sitran nykyinen yliasiamies Jyrki Katainen siirtyy pois tulevaisuustalon johdosta ensi kesänä. Uuden ylimmän johtajan valitsee Sitran hallintoneuvosto Sitran hallituksen esityksestä. Uuden johtajan toivotaan aloittavan tulevaisuustalon luotsaamisen elo-syyskuussa. Pesti on määräaikainen ja kestää vuoden 2028 loppuun. Hakuilmoituksen näet Avoimet työpaikat -sivultamme.

Mistä on kyse?