uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra ehdottaa Suomelle: neljä vastuullista valintaa ja hallitusohjelmalle strateginen malli

Maailman myllerryksen keskellä tulevaisuustalo Sitra kannustaa Suomea pitämään kiinni yli vaalikausien katsovasta hallitusohjelman mallista sekä tekemään neljä suurta valintaa.

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra on koonnut Suomen päättäjille neljä suurta muutosehdotusta, joiden valitseminen parantaa kestävää taloutta ja kilpailukykyä, kehittää demokratiaa sekä turvaa suomalaisten hyvinvoinnin ja kyvyn toimia muuttuvissa olosuhteissa sekä kohdata häiriöitä ja kriisejä.

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen peräänkuuluttaa ennakointikykyä nykyisiltä ja tulevilta päätöksentekijöiltä: ”Maailmantilanne edellyttää päätöksenteolta strategista, yli vaalikausien ulottuvaa otetta. Koronakriisi ja Ukrainan sota ovat rikkoneet niin ihmisten turvallisuudentunnetta kuin politiikan kantavia pilareitakin. Samaan aikaan pitkän aikavälin kehityskulut, megatrendit, eivät ole kadonneet minnekään.”

Tähtäämisessä vaalikausien yli auttaa Sitran kehittämä hallitusohjelman strateginen malli. Se lähtee yhdessä luodusta visiosta, etenee strategisiin tavoitteisiin, täsmentyy hallituskauden tavoitteiksi ja muuttuu toiminnaksi ratkaisuehdotusten kautta. Päämääränä on, että ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Sitran esittämät neljä suurta strategista valintaa nojaavat ilmastoa ja luontoa vahvistavaan talouteen, datan vastuulliseen hyödyntämiseen, demokratian uudistumiskykyyn sekä osaamisen ja sivistyksen kehittämiseen. Ylivaalikautiset tavoitteet on purettu hallitusohjelman strategisen mallin mukaisesti 15:ksi hallituskauden tavoitteeksi sekä 23 ratkaisuehdotukseksi. Valintojen taustalla on Sitran pitkäjänteinen tulevaisuustyö: selvitykset, kokeilut ja kehitystyö eri sektoreiden edelläkävijöiden kanssa.

Sitra on esitellyt hallitusohjelman strategisen mallin jo vuonna 2015 ja sitä on nyt kehitetty edelleen. Tulevaisuustalo kehottaa pitämään kiinni mallista toivottomiltakin tuntuvina aikoina – sen avulla päätöksenteossa voidaan tähdätä toiveikkaaseen tulevaisuuteen, joka on reilu, kestävä ja innostava.

Työpaperi: 1+4 strategista valintaa Suomelle

Mistä on kyse?