nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra får ny överombudsman – Jyrki Katainen övergår på sommaren till ett privatföretag

Jyrki Katainen har lett Sitra sedan början av år 2020.

Publicerad

Sitras överombudsman Jyrki Katainen lämnar framtidshusets ledning till sommaren. Han blir i början av juni delägare i ett tillväxtföretag med finländsk bakgrund som siktar mot internationalisering. Företaget berättar mer om detta under våren.

Enligt Katainen anknyter företagets verksamhet inte på något sätt till Sitras arbetsfält och det är inte heller frågan om någon kommunikationsbyrå.

”Arbetet i Sitra för morgondagens framgångsrika Finland har varit otroligt givande och jag har inte haft bråttom med att lämna framtidshuset. Möjligheten att gå med i ett finskt företag med sikte mot internationalisering kom som en överraskning. Jag är 51 år och har gjort en lång karriär med uppgifter inom den offentliga sektorn och samhällspåverkan. Jag vill ännu utmana mig själv till att förnyas”, berättar han.

Sitras uppgift är att stärka Finlands utveckling samt att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, genom vilka landet skapar arbete och välbefinnande för de kommande generationerna.

Under Katainens tid har Sitra omorienterat sitt arbete. Utöver produktion av förutsägelser och samhällelig utbildning fokuserar Sitra särskilt på att hitta lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen, en rättvis dataekonomi samt att stärka demokratin och känslan av delaktighet. Riktningen går mot en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft.

Finländarnas framtidshus har under Jyrki Katainens tid som överombudsman även blivit en stark aktör inom EU. I Bryssel är Sitra känt som en expert på dataekonomi, särskilt vad gäller ansvarsfull användning av hälsodata och lösningar för en hållbar livsstil.

”I många frågor är EU den minsta möjliga enhet med vilken man kan åstadkomma en förändring. Därför är det viktigt att en stark expert som Sitra är med om att påskynda en förändring även via EU”, motiverar Jyrki Katainen.

Stark internationell nätverkare

Jyrki Katainen är den nionde överombudsmannen i Sitras 55-åriga historia. Han tog över ledningen av Sitra i början av år 2020 från posten som viceordförande i EU-kommissionen med ansvar för arbete, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Åren 2011–2014 verkade han som Finlands statsminister och 2007–2011 som finansminister.

Undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen, styrelseordförande i Sitra, tackar Jyrki Katainen för hans arbete.

”Jyrki Katainen har för hela Finlands bästa tagit med sig sitt utmärkta internationella nätverk och sin gedigna erfarenhet av samhälleligt beslutsfattande till Sitra. I vår snabbt föränderliga värld har Jyrkis visioner och kompetens varit verkligt värdefulla för Sitra”, tillägger Anita Lehikoinen.

Sitras styrelse börjar utan dröjsmål söka någon som kan efterträda Katainen. Tjänsten kommer att lediganslås offentligt. Sitras förvaltningsråd fattar beslut om valet av överombudsman på styrelsens framställan.

Kontakta oss

Vad handlar det om?