Gå direkt till innehållet

Sitra är finländarnas framtidshus

Varje finländare har en egen roll när det gäller att bygga upp framtiden. Det vi gör och besluter i dag ger en bättre morgondag. Vi på Sitra är övertygade om att framtiden är något vi skapar tillsammans – haka på!

Framtiden är en lagsport

Ingen gör stora förnyelser ensam. Det att man gör tillsammans tänder gnistan. Då vi går mot samma håll har var och en egen, viktig position i laget. Förvaltningen och tjänstemännen har en egen roll, forskarna, konstnärerna, företagen sin roll, och de som grillar korvar åt laget har sin roll. Varje handling, varje beslut för oss mot framtiden.

Det bästa resultatet uppkommer när de rätta människorna och organisationerna hittar varandra och skapar nytt tillsammans.

Vi skapar förutsättningar för reformer

Vi har ett passionerat intresse för att göra Finland till en föregångare inom hållbar välfärd – och ja, vi tar visionen på allvar och arbetar för den med alla medel.

Det vi gör grundar sig på kunskap och visioner. Som det medelålders, agila framtidshus vi är har vi en mångsidig verktygslåda för att kunna identifiera behov av förändringar och genomföra förändringar.

Vår roll som framtidshus handlar särskilt om att skapa förutsättningar för reformer, sporra till förändring och väva samarbetsmönster. I praktiken innebär det att Sitra undersöker, utreder, testar och utvecklar handlingsmodeller till exempel som stöd för den offentliga förvaltningen – i nära samarbete med andra ansvariga aktörer.

Framtidsperspektivet är den gemensamma nämnaren. Behoven av utveckling reflekteras mot framtiden.

Sitras framtidsarbete grundar sig på en stark vision om att Finland kommer att ha framgång som en föregångare inom hållbar välfärd. Med hållbar välfärd avses ett på det hela taget bra liv som byggs upp på en socialt, ekologiskt och ekonomiskt förnuftig grund. Ett liv som präglas av långsiktighet och generationsöverskridande lösningar men som också innebär välfärd redan i dag, inte bara i framtiden.

Med hållbar välfärd avses således strävan efter ett gott liv inom gränserna för jordens bärkraft – här, nu och i framtiden.

Strategin består av val

De val vi gör är viktiga för att visionen ska leda till ett resultatrikt handlande. I arbetet på Sitra har utmaningarna i megatrenderna och den riktning som visionen stakar ut brutits ned till tre strategiska teman. Dessa tre teman är val som vi har gjort med tanke på våra egna resurser och den bästa insatsen vi kan göra i Finland för att bidra till en hållbar välfärd.

Temat Förnyelseförmåga stärker viljan och förmågan till förnyelse i det finländska samhället som en förutsättning för välfärd och en konkurrensfördel för det finländska samhället. Temat Kolneutral cirkulär ekonomi fokuserar på en hållbar utveckling av välfärden, ekonomin och naturresurserna och hur man kan uppnå ett föregångarskap som bygger på cirkulär ekonomi. Temat Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi stöder återigen processer för att utveckla, testa och ta i bruk nya lösningar inom arbete och ekonomi.

Hemligheten bakom oberoendet

Sitras verksamhet finansieras med avkastningen på det grundkapital som riksdagen donerade en gång i tiden. Enligt lagen ska medlen placeras på ett tryggt sätt som ger avkastning.

Den årliga avkastningen på Sitras grundkapital varierar men uppgår i medeltal till ca 30 miljoner euro. Summan är inte särskilt stor om man ser till den totala statsekonomin, men rätt allokerad ger den möjlighet att uppnå ett föregångarskap som ökar finländarnas välfärd och generar nya affärsverksamheter. Sitra är en 30 miljoners investering i framtiden, varje år.

En annan faktor bakom oberoendet är att Sitra är underställt riksdagen. Inte underställt den regering som vid var tid är vid makten, eller ett visst parti eller en viss politisk inriktning, utan hela riksdagen.

Med stöd av den egna finansieringen görs framtidsarbetet på Sitra långsiktigt på basen av know-how och visioner.

Sitra var riksdagens gåva till det 50-åriga självständiga Finland. Sitra är en oberoende fond som har till uppgift att loda framtiden och främja ekonomins kvantitativa och kvalitativa tillväxt. 

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?