nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Beredningen av läkemedelsundersökningar som utnyttjar nya metoder inleds

Sitra strävar efter att öka användningen av nya digitala metoder inom läkemedelsundersökningar, såsom mätningar som utförs hemma. Det pågår tre förberedelseprojekt för läkemedelsforskning varav ett utvecklar ett coronavaccin som appliceras i näsan.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra stöder förberedelsefasen av tre läkemedelsundersökningar som utnyttjar digitala metoder.

  • Rokote Laboratories Finland Oy utvecklar ett coronavaccin som appliceras i näsan. Undersökningen jämför metoder att applicera coronavaccin och utnyttjar decentraliserade verktyg, såsom påminnelsemeddelanden och rapportering av symtom och biverkningar med hjälp av en mobilapp. Dessutom kan testpersonen digitalt ge samtycke till att delta i undersökningen. Sitras projekt bereder forskningsplanen och ansökan om forskningstillstånd.
  • I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) undersöks läkemedlens effekt på syndromet RCVS som orsakar stark huvudvärk. Det finns nästan ingen forskning om syndromet, men enligt observationer kan det utlösas till exempel av läkemedel, alkohol eller hög kalciumhalt i blodet.Undersökningen jämför två behandlingsformer: Att undvika faktorer som utlöser syndromet RCVS och att kombinera läkemedelsbehandling med undvikande av utlösande faktorer. Sitras projekt utarbetar en webbenkät för patienter och utbildar forskare.
  • Jyväskylä universitets undersökning tillämpar digitala metoder på diagnostisering och uppföljning av bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor, men patienternas egen upplevelse och uppföljning av symtomen får lite uppmärksamhet i behandlingen. Undersökningen kombinerar information om HER2-genavvikelsen som konstaterats med hjälp av artificiell intelligens samt patientens terapisvar, upplevelse och livskvalitet. Sitras projekt utarbetar forskningsplanen och bearbetar mobilappen för symtomförfrågningar.

Förberedelseprojekten har inletts och ska slutföras i maj 2023. De egentliga undersökningarna kan inledas först när de har fått forskningstillstånd av Fimea.

Det finns redan verktyg och metoder som är lämpliga för att decentralisera forskningen, men de används inte i någon större utsträckning. Decentraliserade metoder gör forskningsarbetet smidigare, underlättar vardagen för patienter och forskare samt förbättrar datakvaliteten.

”Vi väntar oss information från pilotprojekt om fördelar och utmaningar med decentralisering samt insikter om användning av nya metoder inom läkemedelsundersökningar. Vi samlar även in information om hur tillståndsmyndigheten förhåller sig till de nya metoderna”, säger experten Johannes Ahlqvist från Sitra.

De projekt som valdes ut utifrån finansieringsansökan omfattar i stor utsträckning läkemedelsforskningsfältet, representerar olika sjukdomar och utnyttjar många slags metoder.

Projekten genomförs som en del av Sitras projekt Hälsodata 2030 där man skapar lösningar, rättvisa spelregler och en brygga för att utnyttja hälsodata över gränserna i Europa och stöder utvecklingen av konkurrenskraften inom hälsobranschen i Finland.

Vad handlar det om?