uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Uusia menetelmiä hyödyntävien lääketutkimusten valmistelu käynnistyi

Sitra pyrkii lisäämään uusien digitaalisten menetelmien, kuten kotona tehtävien mittausten, käyttöä lääketutkimuksissa. Käynnissä on kolme lääketutkimuksen valmisteluhanketta, joista yhdessä kehitetään nenään annosteltavaa koronarokotetta.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra tukee kolmen digitaalisia menetelmiä hyödyntävän lääketutkimuksen valmisteluvaihetta.

  • Rokote Laboratories Finland Oy kehittää nenään annosteltavaa koronarokotetta. Tutkimuksessa verrataan koronarokotteen annostelumenetelmiä ja hyödynnetään hajautettuja työkaluja, kuten muistutusviestejä ja oireiden ja haittavaikutusten raportointia matkapuhelinsovelluksen avulla. Lisäksi testihenkilö voi antaa tutkimukseen osallistumiseen liittyvän suostumuksen digitaalisesti. Sitran hankkeessa valmistellaan tutkimusluvan hakua ja tutkimussuunnitelmaa.
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) tutkitaan lääkkeiden vaikutusta kovaa päänsärkyä aiheuttavan RCVS-oireyhtymään. Oireyhtymää ei juuri ole tutkittu, mutta havaintojen mukaan esimerkiksi lääkkeet, alkoholi tai veren korkea kalsiumpitoisuus voivat laukaista sen. Tutkimuksessa verrataan toisiinsa kahta hoitomuotoa: RCVS-oireyhtymää laukaisevien tekijöiden välttämistä sekä lääkehoidon ja laukaisevien tekijöiden välttämisen yhdistelmää. Sitran hankkeessa laaditaan potilaille suunnattu verkkokysely ja koulutetaan tutkijoita.
  • Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa sovelletaan rintasyövän diagnostiikkaan ja seurantaan digitaalisia menetelmiä. Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, mutta potilaiden oma kokemus ja oireseuranta ovat hoidossa jääneet vähälle huomiolle. Tutkimuksessa yhdistetään tietoa tekoälyn avulla havaitusta HER2-geenipoikkeamasta sekä potilaan hoitovasteesta, kokemuksesta ja elämänlaadusta. Sitran hankkeessa laaditaan tutkimussuunnitelma ja muokataan sovellusta oirekyselyä varten.

Valmisteluhankkeet ovat käynnistyneet ja niiden on määrä päättyä toukokuussa 2023. Varsinaiset tutkimukset voivat käynnistyä vasta, kun ne ovat saaneet tutkimusluvan Fimealta.

Tutkimuksen hajauttamiseen on jo sopivia työkaluja ja toimintatapoja, mutta niiden käyttö on vähäistä. Hajautetut menetelmät sujuvoittavat tutkimustyötä, helpottavat potilaiden ja tutkijoiden arkea sekä parantavat datan laatua.

”Odotamme piloteilta tietoa hajauttamisen hyödyistä ja haasteista sekä oivalluksista uusien menetelmien käytöstä lääketutkimuksissa. Keräämme myös tietoa lupaviranomaisen suhtautumisesta uudenlaisiin menetelmiin”, sanoo asiantuntija Johannes Ahlqvist Sitrasta.

Rahoitushaun perusteella mukaan valitut hankkeet kattavat laajasti lääketutkimuskenttää ja edustavat erilaisia sairauksia ja niissä hyödynnetään monenlaisia menetelmiä.

Hankkeet toteutetaan osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Mistä on kyse?