nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Coronatiden har skakat om finländarnas värden: hållbara levnadsvanor hoppas förbli permanenta

Coronaviruset har tillfälligt gjort många människors levnadsvanor mer hållbara. Många önskar att de nya levnadsvanorna skulle förbli permanenta, avslöjar vår nya utredning.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Begränsningar som coronaviruset orsakat har tvingat människor att organisera sin vardag på nytt. Även om pandemin har orsakat mycket skada och oro har situationen erbjudit en chans att skaffa sig nya, mer hållbara levnadsvanor. Under pandemin har många finländare rört sig mer i naturen, utnyttjat sitt hem och stadsomgivningen mångsidigare och satsat på en inhemsk, mer grönsaksbaserad kost. Den offentliga trafikens andel har dock minskat samtidigt som privatbilismen har ökat i popularitet.

I Sitras utredning Levnadsvanor efter pandemin (Lifestyles after lockdown) har det samlats fler än 1 500 finländares synpunkter om hur deras vardag har förändrats under pandemin och vilka förändringar finländare vill hålla fast vid. Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2020 i Finlands största städer: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä och Lahtis. Dessutom gjordes det djupintervjuer för 20 så kallade ”early adopters”, som står i frontlinjen av konsumtionsbeteende efter att ha tagit i bruk nya vardagstjänster och -varor. Helheten kompletterades med intervjuer av experter inom olika branscher.

Även om pandemin har orsakat mycket skada och oro har situationen erbjudit en chans att skaffa sig nya, mer hållbara levnadsvanor.

”Enkätundersökningen visar att finländarnas nationalstolthet har ökat på grund av att coronasituationen tillsvidare har sköts på ett lyckat sätt. Vi uppskattar det lokala och finländsk kunnighet på ett nytt sätt” kommenterar Sitras ledande expert Sari Laine.

Över 42 procent av dem som svarade på enkäten hade rört sig mer i näromgivningen eller -naturen och 14 procent tänkte fortsätta med detta. 19 procent av respondenterna berättade att de hade rest mer i Finland och till och med 35 procent berättade att de hade lagat mat hemma oftare och använt inhemska matvaror.

Enligt utredningen litar vi också mer på vår egen förmåga att skapa förändring. Vi har märkt att även små val har konsekvenser och vi accepterar vårt medansvar även inför stora samhälleliga förändringar. ​

Nya krav på stadsomgivningen och upplevelsetjänster

I stället för nya varor saknar människor även upplevelser på ett annat sätt.

”Det finns efterfrågan på upplevelser som kombinerar lärande, upplevelse och utbrytning från den vardagliga omgivningen”, fortsätter Laine. ”Det finns nu efterfrågan på kurser och utflykter.”

Det finns efterfrågan på upplevelser som kombinerar lärande, upplevelse och utbrytning från den vardagliga omgivningen.

I stället för att resa utomlands eller spendera tid på köpcentrum saknar många lokala naturbaserande upplevelsetjänster och stöd för att utvecklas på kreativa sätt. I stället för upplevelser riktade till turister finns det en efterfrågan på upplevelser med hjälp av vilka det är möjligt att komma närmare den lokala gemenskapen i det långa loppet.

Städer är under pandemin och även efter den fortfarande populära ställen att bo i, men människor har nya önskemål på dem. Krisen har avslöjat hur viktiga städernas grönområden samt naturområden i närheten är som mötes- och fritidsplatser.

Efterfrågan hjälper företag och samhället

Efterfrågan på lösningar gällande ett hållbart och bra liv är allt större, men företag och institutioner har reagerat långsamt på detta.

”Det finns tydliga bevis på att människor är färdiga att förändras, men samhället, institutioner och företag har reagerat långsamt på det här”, kommenterar Sitras projektchef Markus Terho. ”Nu skulle det ändå vara bra att lyssna på människor och sätta fart på planering och utbud av tjänster och produkter.”

För att nya tjänster skulle möta vardagens önskemål måste de företag och institutioner som utvecklar lösningar relaterade till en hållbar livsstil ha en djupare förståelse för människornas vardag. Detta förutsätter nya färdigheter, samarbete och information om hur man kan reagera på den förändrande efterfrågan på det bästa sättet och hur den kan effektiviseras på ett sätt så att vi alla har en möjlighet att bygga vårt eget sätt att leva ett bra och hållbart liv.

Bekanta dig med vår utredning: Levnadsvanor efter pandemin (Lifestyles after lockdown)

Vad handlar det om?