nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Det finländska flaggskeppsevenemanget för cirkulär ekonomi påskyndar utvecklingen av nya lösningar på hållbarhetskrisen

Allt fler experter inom olika områden samlas 13–15.9 vid det globala forumet för cirkulär ekonomi World Circular Economy Forum (WCEF) med målet att förnya ekonomin. Forumet, som initierades av Finland, ordnas nu för första gången i Nordamerika.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Över 7 000 deltagare från 150 länder på alla kontinenter har anmält sig till World Circular Economy Forum, WCEF2021, i år. Sitra ordnar forumet i samarbete med kanadensiska staten. WCEF, som kommit att bli det främsta globala evenemanget för cirkulär ekonomi, samlar företagsledare, beslutsfattare och experter som vill leda världsekonomins omställning från överkonsumtion till en resursklok cirkulär ekonomi. Målet är att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt på så sätt att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås.

”Det är klart att förändringen mot en smartare, kolneutral cirkulär ekonomi fortfarande sker för långsamt globalt sett, trots att det påvisats att förändringen kan ge hushållen betydande ökat värde”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Temat för evenemanget i år är aktörer som ändrar riktning genom att ta vara på de möjligheter som den cirkulära ekonomin erbjuder. Det syns särskilt tydligt hur unga aktörer som vill se förändring träder fram. Forumet fokuserar på de åtgärder som behövs under de fem kommande åren för att höja ambitionsnivån i fråga om cirkulär ekonomi överallt i världen, skapa nya allianser och lyfta fram de nya aktörers tankar och lösningar.

I anslutning till forumet ordnas också det första ministermötet för FN och den globala alliansen för cirkulär ekonomi GACERE, som Europeiska kommissionen grundat. Alliansen möjliggjordes först genom diskussioner som hållits vid WCEF. Dess mål är att lyfta fram cirkulär ekonomi och utnyttjandet av våra naturresurser i anslutning till de förhandlingar som rör klimat och biologisk mångfald.

”Cirkulär ekonomi är en oumbärlig del av åtgärderna för att få ekonomin på fötter efter coronakrisen och samtidigt göra samhällen klimatneutrala och minska förlusten av biologisk mångfald. Den cirkulära ekonomin håller värdet av våra material i cirkulation, vilket bidrar till att bromsa överkonsumtionen”, säger Katainen.

Talare på evenemanget är bland annat Inger Andersen, chef vid FN:s miljöprogram, Mark Cutifani, verkställande direktör för gruvbolaget Anglo American, professor Sir Partha Dasgupta som representerar Cambridges universitet och gett ut en rapport om förhållandet mellan naturförlusten och ekonomin, Natan Obed, som är ordförande för inuiternas organisation Inuit Tapiriit Kanatam samt Carolina Schmidt, Chiles miljöminister och ordförande för FN:s internationella klimatmöte COP25.

Urval av sessioner från programmet:

  • Climate + Biodiversity stimulerar diskussionen om hur cirkulär ekonomi kan erbjuda lösningar för att uppnå klimatmålen och samtidigt förebygga förlusten av biologisk mångfald.
  • Circularity at Home diskuterar hur lösningar för cirkulär ekonomi har tagits i användning i hushåll och lokalsamhället. Den presenterar samtidigt livsstilar som är förenliga med cirkulär ekonomi runt om i världen.
  • Natural Resources fokuserar på hur cirkulär ekonomi erbjuder långsiktig välfärd inom alla sektorer i samhället och i näringslivet – inklusive leveranskedjorna med början i primärproduktionen.

WCEF2021 är avgiftsfritt och öppet för alla. Program och anmälan till evenemanget: www.wcef2021.com

World Circular Economy Forum och cirkulär ekonomi

World Circular Economy Forum, WCEF, är ett årligt evenemang som samlar flera tusen företagsledare, beslutsfattare och experter från mer än hundra länder för att diskutera de bästa lösningarna för cirkulär ekonomi just nu. WCEF är också en plattform för mer definierade evenemang och kompletterande evenemang. År 2017 bjöd Sitra in alla som ville delta i arbetet för att förnya välfärden för att fira Finlands självständighets hundraårsjubileum på WCEF2017. Över 1 600 deltagare från nästan hundra länder reste till Helsingfors. WCEF2018 arrangerades i Yokohama i Japan, medan WCEF2019 åter anordnades i Helsingfors. Då hade evenemanget 2 200 deltagare. År 2020 ordnades WCEF för första gången helt virtuellt, och mellanevenemanget WCEF+Climate, som ordnades våren 2021 med Holland som bas, fokuserade på kopplingarna mellan den cirkulära ekonomin och lösningar på klimatkrisen.

Finländarnas framtidshus Sitra arrangerar WCEF2021 tillsammans med Kanadas regering och miljö- och klimatförändringsministerium samt med 15 andra internationella och kanadensiska partner.

Cirkulär ekonomi är en ny tankemodell för företag. Den går ut på att skapa hållbar ekonomisk tillväxt med nya affärsmodeller. Enligt en undersökning av Accenture kan den cirkulära ekonomin generera extra ekonomisk avkastning till ett värde av 4,5 biljoner US-dollar fram till år 2030. I undersökningen identifierades affärsmodeller för cirkulär ekonomi som gör det lättare att frikoppla ekonomisk tillväxt från utvinningen av naturresurser och att samtidigt öka vår konkurrenskraft.

Vad handlar det om?