nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Dialogpaus-stiftelsen söker en expert

Vi söker en expert till den nya Dialogpaus-stiftelsen, är du den vi söker?

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Hurra!

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Finska Kulturfonden samt Svenska kulturfonden har bildat den nya Dialogpaus-stiftelsen för att öka dialogen i Finland.

Bakom stiftelsen ligger det arbete som Sitra utfört under 2016–2019 för att utveckla och sprida Dialogpaus-konceptet. Dialogpaus uppstod ur observationen att samhällsdebatten är infekterad, det demokratiska systemet behöver förnyas och behovet av dialog ökar i en komplicerad värld. Dialogpaus är ett sätt att föra en konstruktiv samhällsdebatt så att man får med människor med olika utgångspunkter jämlikt – och att man även inkluderar dem som ofta lämnas utanför diskussionerna.

Den nya stiftelsen fortsätter och vidareutvecklar det arbete som Sitra gjort samt sammanför organisationer som redan sysslar med dialog i Finland, så att dialogkompetensen får så stor spridning som möjligt.

Nu söker vi en expert till stiftelsen

I expertens arbetsbeskrivning ligger fokus på kommunikationskunskaper, samarbetsrelationer och evenemangskompetens. Mentorskap av instanser som ordnar dialoger samt kompetens att facilitera dialog är en viktig del av uppgifterna. På expertens ansvar ligger även utvecklingen och upprätthållandet av Dialogpaus-webbplatsen och konceptet. Experten och verkställande direktören arbetar i nära samarbete med varandra.

I expertens uppdrag räknas som merit:

  • Kännedom om det finländska utbildningsfältet och/eller mediafältet och nätverk
  • Övriga samhälleliga nätverk
  • Goda kunskaper i finska, svenska och engelska
  • Förmåga att vara en inspirerande spelbyggare och en diplomatisk aktör
  • Utmärkt kommunikationsförmåga

Uppdraget som expert erbjuder dig en möjlighet att bygga din karriärstig, en utsiktsplats över samhället, möjlighet att nätverka och framför allt en särskilt intressant möjlighet att bygga ett alldeles nytt Finland. Stiftelsen ger dig mycket ansvar och även en gemenskap som stöder dig i ditt arbete.

Ansökningstiden går ut 10.6.2019

Mer information och ansökningar:

Laura Arikka

Verkställande direktör fr.o.m. 1.6.

tfn +358 445 792 686, laura.arikka@gmail.com

Anträffbar per telefon

29.5. kl. 10-17

4.6. kl. 10-17

6.6. kl. 10-17

Vad handlar det om?