nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

EU-länderna enades om ett europeiskt vaccinintyg – Sitra utreder om betalterminalerna skulle kunna vara lösningen

"Exceptionella förhållanden kräver exceptionella lösningar, mod att överskrida branschgränserna och förmåga till nytt slags samarbete", säger Antti Kivelä, direktör för temat Förnyelseförmåga på Sitra.

Författare

Jukka Vahti

Projekt ledare, Digital makt och demokrati, Sitra

Publicerad

Sitra utreder som bäst möjligheterna att pilottesta utnyttjandet av betalterminaler i granskningen av människors coronauppgifter. Vid EU-toppmötet på torsdag nådde direktörerna i EU-länderna en principiell överenskommelse om att utveckla ett europeiskt, eventuellt digitalt, vaccinintyg. Förhoppningen är att intyget ska hjälpa att lätta på resebegränsningarna och öppna samhällena i takt med att vaccinationerna fortskrider. Tillsvidare finns det dock ingen information om det praktiska genomförandet av vaccinpasset och tekniken som används i det.

”När vaccinationstäckningen ökar blir det möjligt att röra på sig och samhällena börjar öppnas. Då behövs information: är du vaccinerad, bär du på viruset, är du immun mot viruset för att du har haft corona? Information behövs vid statsgränser, under resor, vid publikevenemang och i många tjänster för att förhindra att coronaviruset sprids”, säger Antti Kivelä, direktör för temat Förnyelseförmåga på Sitra.

Global pandemi kräver globala lösningar som införs snabbt

Enligt Kivelä utreder Sitra som bäst användningen av betal- och kreditkortssystemet för att förmedla personers coronastatus globalt. Systemet skulle fungera på följande sätt: kunden visar upp sitt bank- eller kreditkort på tjänsteleverantörens betalterminal på samma sätt som vid betalning av ett litet köp. Betalterminalen visar om coronastatusen är i ordning eller inte. Terminalen ger inga exaktare patientuppgifter. Systemet fungerar endast för medborgarnas räkning och på uppdrag av dem när de utövar sin bestämmanderätt att få sina vaccinationsuppgifter. Diskussioner om att pröva verksamhetsmodellen har förts bl.a. med ett internationellt betalkortsföretag.

”Vi har redan preliminärt utrett lösningens tekniska och juridiska funktion och som bäst diskuterar vi pilottestets möjligheter i Finland och globalt. Exceptionella förhållanden kräver exceptionella lösningar, mod att överskrida branschgränserna och förmåga till nytt slags samarbete för medborgarnas bästa. På grund av pandemins karaktär ska också lösningarna vara globala. Betalkortssystemet fungerar redan nu globalt och hela infrastrukturen och korten finns redan”, säger Kivelä.

Sitra har under det senaste året inlett och finansierat pilotprojekt med anknytning till epidemihanteringen även i Vasa och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote. I Vasa testades mobilapplikationen Ketju som utvecklats för coronaspårning och i Södra Karelen bland annat utnyttjandet av robotsamtal som en del av hälsovårdens processer i epidemihanteringen.

Vad handlar det om?