nyheter
Beräknad läsningstid 10 min

Robotsamtal och nya verksamhetssätt skulle avsevärt förbättra smittspårningen under epidemiförhållanden

Ett pilotprojekt visade att utnyttjande av ny teknik och integrering av de system som används för epidemihantering i andra social- och hälsovårdssystem skulle förbättra Finlands, finländarnas och hälso- och sjukvårdens stöttålighet under undantagsförhållanden. Information från medborgare är en väldigt viktig del av lägesbilden och bör göras tillgänglig på ett mycket smidigare sätt än för närvarande.

Författare

Jukka Vahti

Projekt ledare, Digital makt och demokrati, Sitra

Publicerad

Pilotprojektet som genomfördes i Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) visade att det finns mycket att utveckla i den nuvarande hanteringen av smittsamma sjukdomar inom hälso- och sjukvården. Enligt pilotprojektet skulle de nya operativa modellerna och de teknologiska lösningarna göra vardagen smidigare under undantagsförhållanden, gynna nationalekonomin och möjliggöra informationsbaserad ledning av social- och hälsovården. Samtidigt borde epidemihanteringen kopplas närmare den övriga helheten för kundhantering och bedömning av service- och vårdbehov inom social- och hälsovården.

Eksotes pilotprojekt granskades en generisk operativ modell oberoende av spårningsapplikationer eller informationssystem i anslutning till spårningsprocessen. I samband med pilotprojektet testade man  bland annat hur robotsamtal fungerar vid kundkommunikation i anknytning till coronasmittspårning. I testet deltog ett litet urval testpersoner  ungefär 20 personerMajoriteten av testpersonerna upplevde att de efter pilotprojektet blev mer positivt inställda till robotsamtalStörsta delen av testpersonerna ansåg också att informationen och anvisningarna de fått via robotsamtalet var tillräckliga. 

Målet med pilotprojektet var att producera och dokumentera relevant information för hanteringen av framtida epidemier och pandemier.

”Nu är det dags för handling. De nuvarande verksamhetssätten och systemen för epidemihantering är inte tillräckliga. Om epidemin förvärras eller kommande epidemier blir allvarligare än nuvarande, kräver situationen nya lösningar med tanke på hälso- och sjukvårdens resurser, hanteringen av smittkedjor och medborgarnas tjänster”, säger Eksotes utvecklingsdirektör Merja Tepponen. 

Utnyttja coronalärdomar och ha beredskap inför framtida krise

Enligt pilotprojektet observerades utvecklingspunkter bland annat i informationsgången, kommunikationen av testresultaten till kunderna, utnyttjandet av den information som spårningsapplikationen producerar samt skapandet av en lägesbild. De huvudsakliga observationerna från pilotprojektet finns samlade i slutet av det här meddelandet.  

Konsult Katri Länsivuori vid ICT-bolaget 2M-IT Oy deltog i pilotprojektet och säger att samarbetet mellan olika aktörer i pilotprojektet var omfattande.  

”Det var fint för oss att vara en partner som sökte meningsfulla lösningar på en utmanande situation som kräver ett nytt tänkande över gränserna och ett omfattande samarbete mellan medborgarna, social- och hälsovårdspersonalen och utvecklarna. Vi hoppas att resultaten av arbetet i fortsättningen ska underlätta balansen mellan sjukdomshantering och nationalekonomins hållbarhet.”

Sitra, som länge arbetat med att förnya hälso- och sjukvården, startade upp, koordinerade och finansierade pilotprojektet. Antti Kivelä, direktör för Sitras tema Förnyelseförmåga, säger att de senaste nyheterna om otillräcklig test- och personalkapacitet inom hälso- och sjukvården i en krissituation understryker behovet av förnyelse.  

”Utifrån observationerna i pilotprojektet är en mobilapplikation, automatiserade samtal och en bättre integration av olika system användbara metoder för att på ett förnuftigt sätt rikta begränsade personalresurser under undantagsförhållanden. Detta, och överhuvudtaget att ta till sig nya lärdomar, är nödvändigt inte bara i nuläget utan även under kommande pandemier för att säkerställa hela samhällets funktionsförmåga och nationalekonomins hållbarhet”, säger Kivelä.

Mer information:
Eksote: Merja Tepponen, utvecklingsdirektör, tfn 0400 655 197, merja.tepponen@eksote.fi 

2M-IT Oy: Jari Nevalainen, verkställande direktör, tfn 050 383 9455, jari.nevalainen@2m-it.fi 

Sitra: Antti Kivelä, direktör, Sitras tema Förnyelseförmåga, tfn 040 482 7435, antti.kivela@sitra.fi

Organisationer som deltog i pilotprojektet:

Södra Karelens samkommun för social- och hälsovård (Eksote) har sedan 2010 ordnat integrerade hälsotjänster och tjänster för äldre, familje- och socialtjänster samt rehabiliteringstjänster som främjar funktionsförmågan för de drygt 128 000 invånarna i landskapet. Eksote har för närvarande cirka 100 verksamhetsställen som kan användas av alla invånare i södra Karelen oberoende av hemkommun. Södra Karelens centralsjukhus ansvarar för den specialiserade sjukvården. Första insatsen och den prehospitala akutsjukvården ordnas tillsammans med räddningsväsendet. Eksote är landskapets största arbetsgivare och antalet anställda är cirka 5 000.  

2M-IT Oy är ett offentligt ägt bolag med fokus på informations- och kommunikationstekniska tjänster och lösningar inom social- och hälsovården. Lösningarna underlättar social- och hälsovårdspersonalens dagliga arbete inom 15 sjukvårdsdistrikt. Tjänsterna utvecklas tillsammans med hälso- och sjukvårdsorganisationerna i deras verksamhetsmiljö, varvid tjänsterna stöder yrkespersonernas arbete.  

2M-IT:s roll är att möjliggöra utvecklingen av verksamheten och digitaliseringen inom social- och hälsovården bland annat genom de experiment som genomförs som samarbetsprojekt. I Eksotes pilotprojekt har vi stött planeringen och genomförandet av pilotprojektet samt rapporteringen av resultaten.  

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. Sitra har länge arbetat med att förnya social- och hälsovården och skapar som bäst förutsättningar för en rättvis dataekonomi. Sitra var också med om att styra EU:s datastrategi som betonar individens rättigheter under Finlands EU-ordförandeskap.

Vad handlar det om?