nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Europeiska tankesmedjor vill lyfta fram Europa som en drivande kraft inom rättvis dataekonomi

Konkurrensen om data blir allt hårdare. Hur kan vi göra Europa till en föregångare inom rättvis dataekonomi?

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

De ledande europeiska tankesmedjorna samlades till evenemanget Vision Europe Dialogue i Helsingfors den 1 och 2 april för att diskutera möjligheterna att utveckla Europa till en drivande kraft inom rättvis dataekonomi.

Inför europarlamentsvalet vill tankesmedjorna väcka offentlig debatt om rättvis dataekonomi och om hur personliga data används. Samtidigt vill de göra ämnet lättbegripligare för allmänheten.

I dag är det i huvudsak den som samlar in data som administrerar denna. Samtidigt avstår individen i hög grad från sina rättigheter till sina data. Plattformbolagens tillväxt bygger på att de innehar och äger data. Europeiska unionen har tagit en mycket strängare och mer etisk attityd till användningen av data än USA och Asien, som är de drivande krafterna inom den digitala utvecklingen. Nu gäller det för Europa att ta ytterligare några steg framåt och skapa en europeisk dataekonomi som samtidigt är rättvis och effektiv.

I en rättvis dataekonomi är det individen som beslutar om hur hans eller hennes data används. Organisationer som vill producera tjänster för individer får i sin tur använda data på ett rättvist och transparent sätt. En rättvis dataekonomi är till nytta för alla.

Sex perspektiv på rättvis dataekonomi

I anslutning till evenemanget Vision Europe Dialogue gav Sitra ut sex artiklar om rättvis dataekonomi som europeiska tankesmedjor skrivit.

Viktoria Grzymek och Gabriele Schöler från Bertelsmannstiftelsen vill understryka dataekonomins fördelar för individen, som de beskriver in sin artikel om vardagen i den digitala framtiden. Scott Marcus från Bruegel skriver i sin tur om digitalisering, artificiell intelligens och arbetets framtid.

Agnieszka Kulesa från Center for Social and Economic Research efterlyser en armé av visionära dataarbetare i Europa. Thomas Raines från Chatham House visar i sin tur att den tekniska utvecklingen kan ha både positiva och negativa konsekvenser för demokratin.

Filippo Candela från Compagnia di San Paolo skriver om data som en bro som förenar den offentliga och den privata sektorn för det gemensamma goda. Paul-Jasper Dittrich från Jacques Delors-institutet diskuterar hur Europeiska unionens nästa kommission ska förhålla sig till den digitala revolutionen och dataekonomin.

Artiklar på engelska

Nätverket Vision Europe möts för första gången dialogiskt

Vision Europe-nätverket ordnar årligen en sammankomst i Europa. Sitra har förnyat mötet, som nu ordnas för första gången i dialogisk form i stället för ett traditionellt sammanträde.

Nätverket Vision Europe sammanställer gemensamma ställningstaganden till Europas framtid för beslutsfattare både på det nationella planet och på EU-planet. Temat för samarbetet växlar varje år. Under de senaste åren har nätverket behandlat globaliseringens effekter, flyktingkrisen i Europa och reformen av välfärdsstaten.

Vad handlar det om?