VISION EUROPE

Eurooppa on suurten rakenteellisten uudistusten edessä. Nyt tarvitaan rohkeita näkemyksiä eurooppalaisen yhteiskunnan suunnasta.

AJANKOHTAISTA

Aloita tästä.

Reilu datatalous vaatii yhteistyötä.
uutiset

Eurooppalaiset ajatushautomot haluavat nostaa Euroopan reilun datatalouden veturiksi

Vision Europe -logo ja poika
tapahtumat

Vision Europe Dialogue

Helsinki, maanantai – tiistai, 1.4. – 2.4.
archived

”Tanska on monelle pitkän matkan päässä”*

artikkelit

Kestämätön kehitys synnyttää kestämätöntä pakolaisuutta

archived

100-vuotias Suomi arvokatsastuksessa

Antonio Guterres
artikkelit

Maahanmuuttokriisin ratkaisu voi rakentaa uutta Eurooppaa

Jalankulkijoita Mikonkadulla Helsingissä
artikkelit

Ovatko kotouttamistoimemme kohdillaan?

archived

Onko tulevaisuudessa pakolaisia?

uutiset

Eurooppalaiset ajatushautomot hakevat ratkaisuja pakolaiskriisiin

uutiset

Hyvinvointiyhteiskunnissa tarvetta suurille uudistuksille

artikkelit

EU:n tulevaisuus: kriisienhallintaa vai ennakoivaa yhteistyötä?

uutiset

Suomalaiset suhtautuvat kriittisimmin EU-tulonsiirtoihin

Nainen ja ilmapallo Senaatintorilla
artikkelit

Millainen on tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta?

archived

Tutkimustiimin viikon varrelta #27: Ankkureita eurooppalaisen hyvinvointimallin tulevaisuuteen

uutiset

Sitra mukana visioimassa Euroopan hyvinvointimallin tulevaisuutta

archived

Mikä on filantropian rooli kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa?

JULKAISUT

Lue lisää.

julkaisut

From fragmentation to integration

julkaisut

Governing the welfare state and beyond: handout

julkaisut

Governing the welfare state and beyond

Tutustu Vision Europe -julkaisuihin ja muihin sisältöihin Vision Europe -verkkosivuilla!

MISTÄ ON KYSE?

Sitra on mukana johtavien eurooppalaisten ajatushautomojen ja säätiöiden Vision Europe -verkostossa, joka rakentaa yhteisiä viestejä Euroopan tulevaisuudesta sekä kansallisille että EU-tason päättäjille. Yhteistyön teemat vaihtelevat vuosittain. Tarkastelussa ovat viimevuosina olleet globalisaation vaikutukset, Euroopan pakolaiskriisi ja  hyvinvointivaltion uudistaminen.

Mitä teemme?

Verkosto tuottaa vuosittain yhteisiä selvityksiä, julkilausumia ja Vision Europe Summit -huippukokouksen.

Kuka on mukana?

Yhteistyössä ovat mukana Sitran lisäksi Bertlesmann-säätiö, Chatham House, Bruegel, Jacques Delors -instituutti, Compagnia di San Paolo, CASE – Center for Social and Economic Research ja Calouste Gulbenkian -säätiö.

Tutkimustyöhön ja huippukokoukseen on osallistunut vuosittain koko joukko asiantuntijoita ja päättäjiä myös eri puolelta Suomea: valtionhallinnosta, eduskunnasta, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä.

Missä mennään?

Vuonna 2017 Vision Europe -yhteistyö keskittyi globalisaatioon ja sen vaikutuksiin, vuonna 2016 parempien ratkaisujen löytämiseksi Euroopan maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin ja ensimmäisen vuoden eli 2015 yhteistyön teemana oli eurooppalaisen hyvinvointimallin tulevaisuus. Vuonna 2018 yhteistyön tavoitteena on rakentaa entistä vaikuttavampi tapa vahvistaa tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutusta.

Sitrassa Vision Europe -yhteistyökonseptin kehitystyötä tehdään osana Tieto päätöksenteossa -projektia.

Mitä on saatu aikaan?

2019: Miten Euroopasta tehdään reilun datatalouden edelläkävijä?

Nykyisin dataa hallinnoi pääasiassa sen kokoaja – ja yksilö taas pitkälti luopuu oikeuksistaan dataan. Alustayhtiöiden kasvu perustuu dataan ja sen omistamiseen. Verrattuna digitaalisen kehityksen vetureihin Yhdysvaltoihin ja Aasiaan Euroopan unioni on ottanut paljon tiukemman ja eettisemmän lähestymistavan datan käyttöön. Nyt pitäisi kuitenkin ottaa muutama askel lisää etukenossa ja synnyttää eurooppalainen datatalous, joka on sekä reilu että tehokas.

Ajatushautomot haluavat nostaa europarlamenttivaalien alla reilun datatalouden ja henkilökohtaisen datan käytön yhä voimakkaammin julkiseen keskusteluun ja tehdä siitä ymmärrettävämpää laajalle yleisölle.

Helsingissä 2019 järjestetyssä Vision Europe Dialogue -tapahtumassa keskusteltiin keinoista edistää reilua datataloutta. Ajatushautomot julkaisivat kuusi artikkelia reilusta datataloudesta.

Sitra uudisti vuosittain eri puolella Eurooppaa järjestettävän Vision Europe -verkoston tapaamisen ja ensimmäistä kertaa tapaaminen toteutettiin kokouksen sijaan dialogina.

2017: Globalisaation voittajat ja häviäjät

Globalisaatio on nostanut miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Kaikki maat eivät kuitenkaan ole hyötyneet maailman maiden kasvavasta keskinäisriippuvaisuudesta yhtä paljon. Globalisaation hyödyt eivät myöskään ole jakautuneet tasaisesti yhteiskuntien eri ryhmien välillä.

Torinossa marraskuussa 2017 järjestetyssä Vision Europe -huippukokouksessa keskusteltiin keinoista, joilla globalisaation hyötyjä voidaan jakaa nykyistä tasaisemmin sekä maiden välillä että niiden sisällä. Tilaisuudessa julkaistiin yhteistyössä tuotettujen tutkimusten koontiraportti Winners and Losers of Globalisation. Siinä tarkastellaan mm. kansainvälistä kauppaa sekä kansallisten työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen, poliittisten instituutioiden ja hallitusten kasvavia vaikeuksia hallita globalisaation vaikutuksia. Tilaisuudessa esitettiin myös Sitran ja Demos Helsingin yhteisestä hyvinvoinnin seuraava erä -visiotyöstä saatuja tuloksia.

Huippukokouksessa käydyissä keskusteluissa peräänkuulutettiin entistä määrätietoisempaa reilun kaupan politiikkaa sekä ihmisten muutoksiin sopeutumisen kykyä vahvistavaa sosiaali- ja työmarkkinapolitiikka. Keskustelujen pohjalta Vision Europe -konsortio julkaisi yhteiset politiikkasuosituksensa ja konferenssijulistuksen kansalliselle, EU- ja globaalille tasolle.

2016: Euroopan maahanmuutto- ja pakolaiskriisi

Vuoden 2016 Vision Europe Summit -huippukokouksessa Lissabonissa kumppanit julkaisivat yhteisen “Building Common Ground. Towards Strategic Migration and Refugee Policies in Europe” -julkilausuman. Julistuksen lähtökohtana on, että kansainväliseen pakolaisongelmaan ei voida etsiä ratkaisuja vain kansallisin keinoin. Nykysysteemin pienet paikkailut eivät myöskään riitä, vaan eurooppalaiseen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaan tarvitaan kokonaan uusi lähestymistapa, joka yhdistää toimenpiteet sekä globaalilla, eurooppalaisella, kansallisella että paikallistasolla.

Tavoitteita tukemaan tuotettiin yhteistyövuoden aikana taustaraportteja, joiden pohjalta muotoiltiin myös konkreettisia politiikkasuosituksia. Yksi taustaraporteista, tutkija Pasi Saukkosen kirjoittama From Fragmentation to Integration: Dealing With Migration Flows in Finland, kiteyttää kotouttamispolitiikan olennaisimmat piirteet ja opit Suomen osalta. Yhteistyössä mukana olevat säätiöt ja ajatushautomot lähettivät myös maaliskuussa 2016 Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden poliittisille päättäjille henkilökohtaisen avoimen kirjeen, jossa kannustettiin päättäjiä ponnistelemaan yhteisten vastausten löytämiseksi kriisille.

2015: Eurooppalaisen hyvinvointimallin tulevaisuus

Vuoden 2015 yhteistyön teemana oli eurooppalaisen hyvinvointimallin tulevaisuus. Aihetta tarkasteltiin kolmesta eri näkökulmasta: sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta sekä hallinnan näkökulmasta. Yhteistyön tulokset vuoden 2015 osalta julkaistiin Berliinissä pidetyssä huippukokouksessa, joka toi yhteen päätöksentekijöitä, tutkijoita ja muita vaikuttajia sekä EU- että kansallisella tasolla. Konferenssissa julkistettiin Vision Europe -kumppaneiden yhteistyössä tuottamien tutkimuspapereiden kooste Redesigning European welfare states – Ways forward. Sen osana julkaistiin myös Sitran raportti Governing the welfare state and beyond. Huippukokouksessa tuotettiin myös konferenssijulistus viestiksi kansallisille ja EU-päättäjille.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Eeva Hellström
Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus
ihmiset
Heidi Humala

Mistä on kyse?