nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Europeiskt intresse för Regelboken för rättvis dataekonomi

Sitras regelbok har översatts till portugisiska, eftersom särskilt SME-företag behöver praktiska verktyg på sitt eget språk.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Regelboken för rättvis dataekonomi, som sammanställts i Sitras projekt, handleder i utvecklingen av olika digitala tjänster och erbjuder spelregler för nätverk som delar data. Med hjälp av råden i handboken rör data sig smidigt, transparent och säkert mellan medlemmarna i datanätverk. Spelregler som man kommit överens om tillsammans stärker tilliten.

Regelboken innehåller ramar, avtalsmallar och verktyg för att bygga upp datanätverk. Den beskriver juridiska, affärsmässiga, tekniska och administrativa regler samt etiska principer som organisationerna följer i datanätverket då de delar data med varandra.

”Tidigare fanns finsk- och engelskspråkiga versioner tillgängliga, men enligt våra iakttagelser behöver särskilt SME-företag verktyg på sitt eget språk”, säger Jyrki Suokas, ledande expert på Sitra. ”Våra portugisiska samarbetspartner, hälsovårdsministeriet i Portugal (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, SPMS) kom till samma slutsats, och därför översattes regelboken till portugisiska.”

”Det känns fint att se hur verktyg och koncept som vi tagit fram i projektet sprids internationellt. Ett av de bästa exemplen kommer från Portugal, där regelboken har införts som en del av den nationella hälsodatastrategin”, säger projektledare Jaana Sinipuro på Sitra. ”Data har getts det värde som de förtjänar och datastrategin leds med hjälp av en gemensam hanteringsmodell. Våra samarbetspartner i Portugal har redan identifierat flera fördelar som hanteringsmodellen medfört: organisatoriskt lärande och engagemang, ökad medvetenhet hos nationella intressentgrupper samt enkla verktyg som checklistor, mallar och ordlistor. När regelboken används rätt, stärker den samhällets förtroende för allmännyttig användning av data.”

Den färska översättningen erbjuder konkreta verktyg för att införa principerna för en rättvis dataekonomi även på den andra kanten av Europa. Regelboken utvecklas vidare och målet är att ta fram ett lättanvänt verktyg för företag av alla storlekar, eftersom den nuvarande versionen 1.2 lämpar sig bäst för sakkunniga inom företagsjuridik.

Regelboken har tagits fram som ett led i Sitras IHAN-projekt, där man bygger en grund för en rättvis dataekonomi. I den utgår framtidens framgångsrika digitala tjänster från förtroende och skapar värde för alla.

Vad handlar det om?