nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Expert till teamet Klimat- och naturlösningar

Vill du komma till vårt team som arbetar för att skapa en hållbar framtid för Finland genom klimat- och naturlösningar? Sök senast 16.8.2020!

Publicerad

Vi lever mitt i den sjätte utrotningsvågen. Det är bråttom med en ekologisk rekonstruktion. Vi behöver inte bara bekämpa klimatuppvärmningen utan också hitta lösningar som bromsar upp förlusten av natur och förstärker dess livskraft. Vi vill utveckla och tillämpa sådana lösningar i Finland och även föra ut dem internationellt. Vi har många verktyg: vi studerar tekniska lösningar, lagstiftning och ekonomiska styrmedel med vilka det är möjligt att ändra på samhällets verksamhetsmodeller och strukturer för att skapa förutsättningar för en hållbar välfärd i framtiden.

Sitras projekt Klimatlösningar har påskyndat arbetet med klimatåtgärder sedan 2018. Vi har åstadkommit mycket, men världen är ännu inte färdig.

Vårt team organiserades om 1.7.2020, och nu arbetar vi inte enbart med klimatlösningar utan även med lösningar för att minska förlusten av värdefull natur. Därigenom uppkom teamet Klimat- och naturlösningar, till vilket vi nu söker två experter för anställning för viss tid fram till 31.8.2022.

Som en del av ditt uppdrag stödjer du teamets arbete för naturlösningar. I ditt arbete ansvarar du för att planera och genomföra olika slags utredningar som gäller naturlösningar och för att kommunicera om resultaten i samarbete med de andra teammedlemmarna och externa samarbetspartner.

Vi väntar oss

För att du framgångsrikt ska kunna sköta uppdraget bör du vara förtrogen med frågor som rör biologisk mångfald, särskilt med perspektiv kring hur beslut fattas i samhället. Du förstår till exempel hur ekonomiska och samhälleliga effekter bedöms, vilka samhällseffekter förlusten av natur har och hur dessa förluster kan förebyggas och den biologiska mångfalden ges stöd med samhälleliga styrmetoder.

Du har erfarenhet av avancerat projektarbete, utmärkt analytisk färdighet och förmåga att gestalta komplicerade helheter och kedjor av orsak och verkan. Du är också förtrogen med de viktigaste intressentgrupperna sett till uppdraget.

Tjänsten förutsätter att du har en lämplig högskoleexamen. Högskoleexamen på högre nivå räknas som meriterande.

Vi arbetar intensivt som ett team och satsar starkt på att kommunicera ut resultaten och på samarbete med våra inhemska och internationella intressenter. Därför är goda kunskaper i finska och engelska samt färdigheter inom teamarbete till fördel i uppgiften. Vi sätter dessutom värde på erfarenhet av EU-politik i fråga om klimatförändringar och/eller biologisk mångfald samt på kompetens i områden som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel erfarenhet av markanvändning eller utnyttjande av naturresurser.

Vi sätter även värde på erfarenhet och kunnande inom åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen och på förtrogenhet med industri, företagsverksamhet eller finansiering. Vi förutsätter goda kunskaper i att använda vanliga IT-program, däribland MS Word, PowerPoint och Excel.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsgemenskap som präglas av entusiasm, sakkunnighet, mångsidiga, ambitiösa och genomslagsinriktade arbetsuppgifter, intressanta samarbetsmöjligheter och möjligheter att vara med om att bygga en hållbar framtid.

Vad handlar det om?