archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Fiksu arki -tävlingens vinnare: De här är finländska småföretags bästa lösningar för en hållbar vardag

Idag, den 26 januari, belönar Sitra inhemska småföretags bästa lösningar för en hållbar vardag. Vinnarna i företagstävlingen Fiksu arki hjälper konsumenter att göra hållbara val i vardagen genom att till exempel underlätta sambruk, uthyrning och samåkning, utnyttja överbliven mat och erbjuda information om produkters ursprung.

Författare

Sanna Autere

Publicerad

Företagstävlingen Fiksu arki lyfter fram kommersiella lösningar som konsumenterna kan utnyttja för att förbättra den ekologiska hållbarheten i sin vardag. Nästan 70 procent av Finlands alla växthusgasutsläpp uppstår i den vanliga vardagen; från hur vi bor och rör på oss till vad vi äter och köper. Övergången till en hållbar konsumtionsmodell enligt den cirkulära ekonomin förutsätter nya lösningar och innovationer.

”Hållbar konsumtion håller på att bli det nya normala, och konsumenterna saknar lösningar som gör det lättare att göra hållbara val i vardagen. Det här öppnar upp nya möjligheter till affärsverksamhet för företag. En smart vardag är smart business”, säger Markus Terho, projektledare för Sitras nyckelområde En hållbar vardag.

De bästa lösningarna som belönades i serien för boende var Green Coal Mining Oy som erbjuder konsultation angående energieffektivitet, och Jaaxx Oy:s sambrukstjänst Liiteri.net. I transportserien snappades topplaceringarna upp av Tecinspire Oy:s kalenderapplikation App2Day som gör det lättare att komma överens om samåkning, samt bilpoolfirman Shareit Blox Car.

Från matserien kom Järki Särki Oy:s fiskkonserver av mört och gatumatsföretaget Idealgrain Oy, som använder mäsk som uppkommer i ölproduktionen i sin mat, med i utvecklingsprogrammet. Restaurangen Loop som utnyttjar överbliven mat siktar också på att minska matsvinnet och främja den cirkulära ekonomin.

I serien varor och tjänster blev vinnarna mobilapplikationen CosmEthics, som använder streckkoderna på kosmetika för att berätta vilka ingredienser produkterna innehåller, och applikationen Goodrnt, som möjliggör flexibel uthyrning av saker. Dessutom fick tjänsten Work Ahead, som ökar genomskådligheten i företags arbetsförhållanden och hjälper konsumenter att välja produkter som tillverkats på ett sätt som respekterar de mänskliga rättigheterna, också komma med i utvecklingsprogrammet.

Fiksu arki -tävlingens vinnare

  • kalenderappen App2Day, som hjälper med att komma överens om samåkning
  • mobilappen CosmEthics, som berättar om kosmetikprodukters sammansättning och hjälper konsumenter att undvika mikroplast
  • Goodrnt-appen, som möjliggör flexibel uthyrning av saker
  • Green Coal Mining Oy:s konsultation angående energieffektivitet
  • Idealgrain Oy:s gatumat, som utnyttjar mäsk som uppkommer i ölproduktionen
  • Järki Särki Oy:s fiskkonserver, som tillverkats av mört
  • sambrukstjänsten Liiteri.net
  • restaurangen Loop, som utnyttjar överbliven mat
  • bilpoolfirman Shareit Blox Car
  • mobilappen Work Ahead, som berättar vilka arbetsförhållanden företagets produkter tillverkas i.

I utvecklingsprogrammet sparrar storföretag lösningarna

Fiksu arki-tävlingens tio vinnare kommer att få delta i ett utvecklingsprogram där de får ett stort företag som sin partner, stöd i att kommersialisera och utveckla sin lösning samt försök med konsumenter, och tio tusen euro i utvecklingsunderstöd.

”Fiksu arki -utvecklingsprogrammet har som mål att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster som minskar vardagens miljöpåverkan och motsvarar konsumenternas behov. Tyngdpunkten ligger på att utveckla och kommersialisera nya produkter och tjänster som är i den inledande fasen. På det här sättet får vi både nya lösningar på marknaden och förhoppningsvis fler företag som även har internationell potential”, berättar Markus Terho från Sitra.

I utvecklingsprogrammet får småföretagen som vann tävlingen, en enastående möjlighet att utveckla sin konsumentlösning för en hållbar vardag tillsammans med storföretagen som fungerade som tävlingens jury. Fazer, Gasum, IKEA, K-gruppen, OP, Paulig, Realia Group, SATO, Tori.fi, Valio, Viking Line och YIT satt med i juryn som företagspartner.

”Vi tror att de bästa lösningarna uppstår genom öppet innovationssamarbete. I utvecklingsprogrammet Fiksu arki får små företag möjligheten att utveckla sin fokus på och förståelse för kunden genom att genomföra snabba försök. Dessutom får små företag som är i olika utvecklingsskeden lära sig från varandra och utbyta erfarenheter över sektorsgränserna”, säger Terho.

”Tävlingen hade hög nivå, och därför valde vi att prisbelöna flera företag. K-gruppen kommer att inleda utvecklingssamarbete med Järki Särki Oy, eftersom företagets koncept passar bra ihop med vår ansvarighetsstrategi som baserar sig på den cirkulära ekonomin. Mörten representerar ett hållbart fiskbestånd, och genom nyttoanvändning av den kan man effektivt minska sjöarnas övergödning. Dessutom är mörten en god och hälsosam matfisk”, säger K-gruppens dagligvaruhandels ansvarschef Timo Jäske, som satt i tävlingsjuryn.

Företagstävlingen Fiksu arki var öppen 23.10–4.12.2017, och det kom in 87 förslag. Enligt juryn bevisar det stora antalet innovativa lösningar som deltog i tävlingen att det redan finns produkter och tjänster i Finland som hjälper konsumenter att göra hållbara val. Utvecklingsprogrammet som inleds efter tävlingen hjälper groende lösningar att sprida sig.

Ytterligare information om Fiksu arki-företagstävlingens vinnare och utvecklingsprogram finns på webbplatsen www.fiksuarki.fi.

Pressfoton från Fiksu arki-tävlingens prisutdelning fredagen den 26 januari kl. 16.00–17.30 kan laddas ner på adressen: https://sitra.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/2928028/154272/fi

Vad handlar det om?