nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Finansministerkoalition har i samråd med Sitra funnit likartade utmaningar i kampen mot klimatförändringarna

En ny rapport avslöjar ländernas utmaningar i kampen mot klimatförändringarna

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Utmaningarna för att minska och anpassa klimatförändringarna är relativt lika i de granskade länderna, särskilt inom grupperna för utvecklade länder respektive utvecklingsländer. Detta är en av de viktigaste slutsatserna i en ny rapport sammanställd av Finlands innovationsfond Sitra tillsammans med Världsbanken för finansministerkoalitionen för klimatåtgärder.

För utvecklade länder hör de huvudsakliga utmaningarna ihop med fördelningsrelaterade effekter, att hushållen gör hållbara val i vardagen samt tillgången till ny teknik. För mindre utvecklade länder handlar de viktigaste frågorna istället mer om hur klimatanpassning och utsläppsminskningar kan åstadkommas parallellt med ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning.

Att välja de bästa politiska styrmedlen är invecklat på grund av den snabba teknologiska utvecklingen, mängden potentiella policyalternativ och behovet av stark politisk uppbackning. Bra konsekvensbedömningar, samarbete med olika intressenter och tydliga övervaknings- och styrningsstrukturer framstår som väsentliga i processen. För utvecklingsländerna är kombinationen av frågor om anpassning och resiliens också avgörande.

”En av mina främsta insikter är att de långsiktiga klimatstrategierna verkar handla lika mycket om politik som ekonomi”, säger Dr. Saara Tamminen från Finlands innovationsfond Sitra, tillika en av författarna till den nya rapporten.

Rapporten innehåller en översikt av sju långsiktiga omställningsstrategier (för Etiopien, Fiji, Finland, Nederländerna, Spanien, Uganda och Storbritannien) samt två specifika frågor (Tysklands energiövergång och minskade utsläpp från Costa Ricas transportsektor). Detta stödjer de 52 koalitionsländerna i deras klimatarbete när de anpassar sin politik och praxis till Parisavtalets åtaganden som ligger i linje med Helsingforsprinciperna. Översikten baseras på ett nytt ramverk med sju steg för att planera omställningen, framtaget av Sitra.

”Rapporten utgör ett värdefullt underlag för finansministeriernas politiska överväganden. Den understryker likväl vikten av att dela erfarenheter som att ha horisontella strategier i utformningen av klimatpolitiken. Finansministerkoalitionen uppskattar Sitras roll som ledande institutionell partner i detta arbete”, kommenterar Pekka Morén, särskild representant vid finansministrarnas internationella klimatkoalition.

Koalitionen släppte samtidigt ytterligare två rapporter, den ena om ” Bättre återhämtning, bättre värld: Omstart av klimatåtgärderna till följd av COVID-19-pandemin” och den andra om ”Finansministerier och nationellt fastställda klimatåtaganden – Ökade ansträngningar i klimatförändringen”.

Finansministrarna kommer efter ytterligare förberedelser att diskutera dessa rapporter den 14 oktober. Ministrarna kommer att lägga fram politiska riktlinjer för att integrera klimatfrågan i ekonomi- och finanspolitiken, och därtill förkonsekvenserna av COVID-19 i återhämtningspaketen och klimatpolitiken. I detta sammanhang kommer koalitionen även att fastställa ytterligare arbetsprioriteringar för perioden 2020–2021 och därmed stärka dess styrelsearrangemang.

Läs mer om koalitionens pressmeddelande och läs rapporten ”Long-Term Strategies for Climate Change – Review of Country-cases for Ministers of Finance”.

Ytterligare information:

Saara Tamminen, Ledande expert, Klimatlösningar, Sitra, saara.tamminen@sitra.fi, tfn +358 50 516 8135
Pekka Morén, Finansråd, Finansministeriet, pekka.moren@vm.fi, tfn +358 40 761 9387
Samuli Laita, Ledande expert, kommunikation, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, tfn +358 40 536 8650

Vad handlar det om?