uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Uusi arviointimme: Eri maiden ilmastotoimia vaikeuttavat samanlaiset haasteet

Sitran ja Maailmanpankin uusi raportti valtiovarainministerien ilmastokoalitiolle paljastaa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun liittyvät haasteet eri maissa.

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvät haasteet ovat verrattain samanlaisia eri maissa, kehittyneiden maiden kesken ja samoin kehittyvien maiden kesken. Tämä on yksi Sitran yhdessä Maailmanpankin kanssa valtiovarainministerien ilmastokoalitiolle laatiman uuden raportin keskeisistä tuloksista.

Kehittyneissä maissa pääasialliset haasteet liittyvät vaikutusten jakautumiseen eri alueilla, kotitalouksien käyttäytymistottumuksissa vaadittaviin muutoksiin ja uusien teknologioiden saatavuuteen. Vähemmän kehittyneiden maiden merkittävimpiä ongelmia näyttävät puolestaan olevan päästöjen vähentäminen ja sopeuttaminen samalla, kun pyritään säilyttämään talouskasvu ja vähentämään köyhyyttä.

Tehokkaimpien poliittisten instrumenttien valitseminen on vaikeaa nopeasti muuttuvien teknologioiden, monien käytettävissä olevien toimintapoliittisten vaihtoehtojen ja voimakkaan poliittisen sitoutumisen ja tuen tarpeen vuoksi. Laadukas vaikutustenarviointi, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä selkeät seuranta- ja hallinnointirakenteet ovat prosessissa välttämättömiä. Lisäksi on ehdottoman tärkeää, että kehittyvissä maissa tarkasteluun otetaan mukaan myös sopeutumiseen ja resilienssiin liittyvät ongelmat.

”Yksi keskeisimmistä tuloksista on mielestäni se, että pitkän tähtäimen ilmastostrategiat näyttävät olevan yhtä paljon politiikkaa kuin taloustiedettä”, kommentoi yksi raportin tekijöistä, johtava asiantuntija Saara Tamminen Sitran Ilmastoratkaisut-tiimistä.

Raportissa on tarkasteltu seitsemää kansallista pitkän tähtäimen siirtymästrategiaa (mukana olevia maita ovat Etiopia, Fidži, Suomi, Alankomaat, Espanja, Uganda ja Yhdistynyt kuningaskunta). Raportti sisältää myös kaksi lyhyempää arviota rajatummista aiheista (Saksan energiamurros ja Costa Rican liikennesektorin ekologisen kestävyyden parantaminen). Raportti tukee koalition 52 jäsenmaata niiden ilmastotyössä ja tarjoaa niille vertaistukea käytäntöjen ja politiikkojen linjaamisessa Pariisin sopimuksen sitoumuksia vastaaviksi Helsingin ensimmäisen periaatteen mukaisesti. Raportti perustuu Sitran kehittämään, siirtymävaiheen suunnittelua koskevaan uuteen seitsenportaiseen viitekehykseen.

”Raportti tarjoaa arvokasta tietoa valtiovarainministerien poliittisten näkökohtien ja linjausten tueksi. Se korostaa kokemusten jakamisen tärkeyttä sekä horisontaalisten lähestymistapojen merkitystä ilmastopoliittisessa suunnittelutyössä. Valtiovarainministerien ilmastokoalitio arvostaa Sitran roolia johtavana institutionaalisena kumppanina tässä työssä”, sanoo Suomen valtiovarainministerin erityisedustaja ja valtiovarainministerien ilmastokoalition sijaistason toinen puheenjohtaja Pekka Morén.

Koalitio julkaisi samaan aikaan myös kaksi muuta raporttia: ”Better recovery, better world: Resetting climate action in the aftermath of the COVID-19 pandemic” ja ”Ministries of Finance and Nationally Determined Contributions – Stepping Up for Climate Change”.

Valtiovarainministerit keskustelevat näistä raporteista täydentävän valmistelutyön pohjalta 14. lokakuuta. Koalition tavoitteena on laatia poliittisia linjauksia ja toimintaohjeita, jotka koskevat ilmastokysymysten valtavirtaistamista talous- ja finanssipolitiikassa sekä koronakriisin seurauksia elvytyspaketteihin ja ilmastopolitiikkoihin. Tässä kontekstissa koalitio tulee myös määrittelemään työskentelynsä painopisteet kaudelle 2020–2021 ja vahvistamaan omia hallinnointijärjestelyjään.

Lue lisää koalition tiedotteesta ja tutustu raporttiin ”Long-Term Strategies for Climate Change – Review of Country-cases for Ministers of Finance”.

Lisätietoja:

Saara Tamminen, johtava asiantuntija, Sitra, saara.tamminen@sitra.fi, p. 050 516 8135
Pekka Morén, finanssineuvos, valtiovarainministeriö, pekka.moren@vm.fi, p. 040 761 9387
Samuli Laita, johtava asiantuntija, viestintä, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, p. 040 536 8650

Mistä on kyse?