archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finlands arbetslivspris 2010 till Metallarbetarförbundet, Teknologiindustrin och Ruoka-Saarioinen

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Metallarbetarförbundets och Teknologiindustrins samt Ruoka-Saarioinens insatser för bättre arbetshälsa belönades

Arbetslivspriset 2010 tilldelades Ruoka-Saarioinen Oy, dvs. Saarioinens fabrik i Sahalax, samt Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf gemensamt. Prismottagarna har genom förebild eller handlande spridit god praxis som hjälpt äldre anställda att stanna kvar i arbetslivet. Republikens president Tarja Halonen överräckte prisen vid en tillställning som arrangerades av Fonden för arbetslivspris i Helsingfors den 7 oktober 2010. Ruoka-Saarioinen fick 30 000 euro och Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf delar på nämnda belopp.

Saarioinens fabrik i Sahalax lättade på arbetsbördan för anställda i åldern 55+

Saarioinens fabrik i Sahalax belönades för sitt seniorprogram som startades 2004 för att förlänga arbetskarriären för anställda över 55 år. Anställda som fyllt 55 år har på egen begäran fått trappa ner arbetsbördan utan att detta har inverkat på inkomsterna. Om det föreligger hälsoskäl eller andra särskilda grunder försöker man hitta alternativ till arbete i treskift. Den anställda har också möjlighet att fortsätta i samma uppgifter utan att delta i arbetsrotationen.

Programmet har sedermera införts också i andra delar av Saarioinen-koncernen. På Ruoka-Saarioinen har programmet inneburit att andelen anställda som är över 60 år har ökat från 3,5 procent till 6,3 procent. Den genomsnittliga pensionsåldern har legat på något över 61,5 år under den tid som seniorprogrammet har pågått.

Ruoka-Saarioinens modell får spridning. I livsmedelsbranschens kollektivavtal har man beslutat att införa ett motsvarande program inom hela branschen. Den enda skillnaden är att i branschavtalen omfattar programmet alla anställda som fyllt 50 år. Saarioinens uppmuntrande exempel har med andra ord lockat hela branschen med i arbetet för att förlänga arbetskarriärerna.

Teknologiindustrin och Metallarbetarförbundet belönades för långsiktigt samarbete för att rätta till åldersfördelningen inom branschen

Också de båda andra prisbelönade organisationerna har länge idkat ett exemplariskt samarbete men inom en bredare sektor. Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf belönades för sitt långsiktiga och framgångsrika samarbete för att främja arbetarskyddet och arbetshälsan. Tillsammans har de två organisationerna genomfört flera projekt med varierande omfattning kring förebyggande av olyckor i arbetet, omställningsskyddet, arbetstidsmodeller och produktivitet.

Tack vare samarbetet har åldersfördelningen bland de anställda och funktionärerna förändrats de senaste tio åren så att andelen personer som fyllt 60 år har ökat från cirka en procent till över fem procent. Samtidigt har medianåldern bland de anställda ökat från 39 år till 43 år.

Teknologiindustrin och Metallarbetarförbundet har tillsammans lanserat ett projekt för gott arbete och längre karriärer. Syftet med projektet är att sprida befintliga goda praxis för att hjälpa äldre anställda att fortsätta i arbetslivet. Centrala teman i projektet är att främja arbetshälsan och upprätthålla arbetsförmågan, hålla sjukskrivningarna under kontroll, utveckla arbetslivet, förlänga yrkeskarriärerna samt att ta fram handlingsmodeller, verktyg och olika former av samverkan genom konkreta handlingsprogram och metoder. I projektet medverkar förutom de två belönade organisationerna också tjänstemannaorganisationerna (De högre tjänstemännen YTN rf, Tjänstemannaunionen TU rf och Tjänstemannaförbundet för specialbranscher ERTO rf). Samarbetet mellan Teknologiindustrin och Metallarbetarförbundet fungerar således som modell för andra branscher.

Ytterligare information

En multimediepresentation av de belönade projekten kan laddas ned på webben (på finska).

Finlands arbetslivspris

Finlands arbetslivspris har sedan 2008 årligen delats ut till organisationer eller personer som särskilt förtjänstfullt har ökat arbetshälsan bland äldre arbetstagare. Erkännandet beviljas för en verksamhet eller innovation som har främjat förutsättningarna för de äldre att orka längre i arbetslivet eller som förbättrat sysselsättningsförutsättningarna och arbetsförhållandena för de äldre.

Priset beviljas av Fonden för arbetslivspris. Fonden för arbetslivspris har grundats av Social- och hälsovårds-ministeriet och Sitra. Fondens insatskapital är 300 000 euro. Sitra och Social- och hälsovårdsministeriet har båda ökat kapitalet med lika stora andelar, och för detta ändamål anvisade ministeriet 150 000 euro, dvs. priset som Bertelsmannstiftelsen har beviljat åt Finland. Fondens medel förvaltas av Sitra, och avsikten är att använda dem före slutet av 2017. Beslutet om vem som ska få priset fattas av grundarna av fonden efter att de ha hört Arbetarskyddsfonden. Republikens president är prisets beskyddare.

Tapio Anttila, ombudsman, Sitra, Strategiska processer
fornamn.efternamn@sitra.fi

Ismo Suksi, överinspektör, Social- och hälsovårdsministeriet
fornamn.efternamn@stm.fi

Kirsi Suomalainen, expert, Sitra Kommunikation
fornamn.efternamn@sitra.fi