archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työelämäpalkinto 2010 jaettiin kahdelle hankkeelle

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tiedote 7.10.2010

Työelämäpalkinnon 2010 saivat Ruoka-Saarioinen Oy eli Saarioisten Sahalahden tehdas sekä Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä. Palkitut ovat joko esimerkillään tai toiminnallaan olleet levittämässä niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla ikääntyneet ovat päättäneet olla työelämässä pidempään. Palkinnot luovutti tasavallan presidentti Tarja Halonen Työelämäpalkinnon rahaston 7.10.2010 järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Ruoka-Saarioinen sai 30 000 euroa ja Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry jakavat saman summan keskenään.

Palkittavaksi Saarioisten Sahalahden tehtaan nostaa se, että vuonna 2004 tehtaalla otettiin käyttöön senioriohjelma yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentämiseksi. Saarioisella on muun muassa kevennetty yli 55-vuotiaan työntekijän työtä hänen halutessaan ilman, että ansiotaso laskee. Jos henkilöllä on terveydellisiä tai muita erityissyitä, pyritään järjestelemään muuta kuin kolmivuorotyötä. Halutessaan on mahdollisuus pysyä samassa tehtävässä eikä tarvitse olla mukana ns. työnkierrossa.

Sittemmin tämä ohjelma levisi muuallekin Saarioinen-yhtymässä. Ruoka-Saarioisella ohjelma on merkinnyt sitä, että työpaikan ikärakenteessa yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut Senioriohjelman aikana 3,5 prosentista 6,3 prosenttiin. Keskimääräinen eläköitymisikä on senioriohjelman aikana ollut runsaat 61,5 vuotta.

Ruoka-Saarioisen mallia levitetään. Elintarvikealan työehtosopimuksessa on päätetty lähteä toteuttamaan koko alalla ikäohjelmia. Erona on vain se, että elintarvikealan sopimuksissa ohjelma koskee yli 50-vuotiaita. Saarioisten rohkaiseva esimerkki on siis nostanut koko alan mukaan työurien pidentämistalkoisiin.

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto palkittiin pitkäjänteisestä yhteistyöstä alan ikäjakauman muuttamisessa

Muut palkittavat ovat tehneet myös pitkäjänteistä ja esimerkillistä työtä, mutta laajemmalla sektorilla. Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry palkittiin pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta yhteistyöstä työturvallisuuden ja -terveyden edistämisestä. Liitot ovat yhdessä toteuttaneet useita erilaajuisia hankkeita työtapaturmien torjunnan, muutosturvan, työaikamallien ja tuottavuuden alueilta.

Yhteistyön ansiosta alan työntekijöiden ja toimihenkilöiden ikäjakauma on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana siten, että yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut noin yhdestä prosentista yli viiteen prosenttiin. Samana aikana työntekijöiden mediaani-ikä on noussut 39 vuodesta 43 vuoteen.

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto ovat käynnistäneet Hyvä työ – pidempi työura -hankkeen. Sen tavoitteena on levittää alan työpaikoilla jo käytössä olleita hyviä käytäntöjä ikääntyneiden työssä jatkamisen edistämiseksi. Hankkeen kulmakiviä ovat henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyn ylläpitäminen, sairauspoissaolojen hallinta, työelämän kehittäminen, työurien pidentäminen, hyvien toimintamallien, työvälineiden ja yhdessä tekemisen kehittäminen konkreettisin toimenpideohjelmin ja menetelmin. Hankkeeseen tulevat mukaan näiden kahden palkittavan järjestön lisäksi myös toimihenkilöjärjestöt (Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry). Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteistyö toimii siten mallina myös muilla aloilla.

Katso video: Työelämäpalkinto 2010: Metallityöväen liitto, Teknologiateollisuus ja Ruoka-Saarioinen

Mistä on kyse?