JULKISHALLINNON JOHTAMISOHJELMA

Kohti uutta johtamista. Toteutusvoimaa uudistumiseen.

AJANKOHTAISTA

uutiset

Ritva Viljanen neuvonantajaksi julkishallinnon kehittämisen projektiin

uutiset

Onko talouspoliittisen konsensuksen aika ohi?

archived

Pukukoppi­elämää

uutiset

Pohjattomasta optimismista pohjattomaan pessimismiin?

Heijastus musiikkitalon ikkunasta
archived

Terveisiä Säätytalolle: Tehkää kuupuhe Suomelle!

Eduskuntatalo
archived

Johtaminen muutoksen ajurina

Kuvaaja: Pia Kojo
uutiset

Kohti toimintakykyistä politiikkaa

uutiset

Innovaatiokulttuurin kehittäminen haastaa johdon ja lähiesimiehet

Vuosaaren satama
artikkelit

Kuntien hankintojen 20 miljardia kannattaa käyttää viisaasti

Rakennustelineitä
archived

Tarvitseeko politiikka remonttia?

Eduskuntatalo
uutiset

Raportti keskushallinnon uudistamisesta sytytti laajan keskustelun hallitusohjelmasta

Keskustelua raportin julkistustilaisuudessa
archived

Videoblogi: Kolme keinoa joilla valtio korjataan

Jyrki Katainen ja Mikko Kosonen osallistuivat keskustelutilaisuuteen
uutiset

Tiivis hallitusohjelma toisi tehokkuutta johtamiseen

uutiset

Miten hallituksesta saadaan strateginen ja ketterä?

Hoitaja ja potilas työpöydän ääressä
archived

Kuntatuottavuuden kanssa painiva, lue tämä!

archived

Henkilöstölähtöisellä kuntakehittämisellä tuottavuustuloksiin

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt ohjelma

Johtaminen haasteiden edessä

Sitran Julkinen johtajuus -barometrin mukaan suurimmiksi haasteiksi julkishallinnon johtamisessa nähdään tuottavuuden kehittäminen ja niukkuuden johtaminen. Myös ikääntyminen, kannustinjärjestelmät ja työhyvinvoinnista huolehtiminen nousevat keskeisinä haasteina esille. Uudistuva julkishallinto tarvitsee uudistuvaa johtamista. Hyvä julkinen hallinto edellyttää hallinnon alojen ja tasojen välisen yhteistyön parantamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä eri sidosryhmien kanssa sekä hallinnon toimintakulttuurin kehittämistä avoimemmaksi ja innovatiivisemmaksi.

Etsimme yhdessä kuntien ja valtionhallinnon kanssa kehityspolkuja uudelle johtamiselle. Organisaatiot, niiden tehtävät ja perimät ovat erilaisia, joten ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa uuden johtajuuden mallia. Tarkastelemme johtamista ihmisen, työyhteisön ja johdon näkökulmasta kaikilla julkishallinnon tasoilla. Keskiössä ovat toimintakulttuuri, johtamisjärjestelmät ja yksittäisen ihmisen toimintaedellytykset organisaation osana. Tavoitteena on edistää systeemisiä muutoksia järjestelmätasolla nykyisistä vahvuuksista kiinni pitäen. Tässä muutoksessa tarvitaan pätevän, ammattitaitoisen ja hyvin kouluttautuneen julkisen sektorin henkilöstön osaamista ja kehittämispotentiaalia kokonaisuudessaan.

Palveluita laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Julkisten palveluiden kehittämisessä olemme paneutuneet myös ihmiskeskeiseen toimintatapaan, jossa asukkaat, kaupunki, yritykset, järjestöt ja yhteisöt toimivat yhdessä palveluiden tekijöinä. Palveluiden kehittämisen tavoitteena on saada aikaan parempaa vähemmällä panostuksella. Asukkaiden valinnanvapaus lisääntyy esim. Kylä kaupungissa -hankkeessa Hämeenlinnassa. Palveluita voidaan tuottaa myös yhteisöllisesti, modernin kyläyhteisön tavoin, kuten Uusvanha kyläyhteisö -hankkeessa Lahdessa.

Julkisen tiedon avaaminen on yksi lähestymistapa palveluiden tuottamisessa. Julkisilla varoilla tuotettua tietoa avataan kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Tämä edistää innovaatioita, tutkimusta ja kansalaisten aktiivisuutta. Helsinki Region Infoshare on laaja hanke, jossa tiedon avaamista toteutetaan paikallisesti. Pyrkimyksenä on, että toimintamalli leviää koko Suomeen ja maailmalle.

Konserniohjausmallista vauhtia yhteistyöhön

Valtionhallinnon ja kuntien kehittämisen yhtenä näkökulmana on konserniohjausmalli, joka on käytännössä valtioneuvoston ja eri hallinnon tasojen välistä johtamista. Valtion konserniohjaus on pääministerin ja hallituksen väline poliittis-strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se sisältää prosessit, rakenteet ja johtamismallin, joiden avulla hallitus toteuttaa, arvioi ja päivittää hallitusohjelmaansa sekä sitä täsmentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Julkisen talouden haasteet ja kansalaisten moninaiset tarpeet vaativat usean viranomaisen ja hallinnonalan panosta. Monia asioita ja toimintapolitiikka-alueita olisi hyödyllistä tehdä ja toteuttaa yhtenäisesti ja keskitetysti. Konserniohjaukselle ei ole ollut Suomessa yhteisesti kirjattuja periaatteita eikä strategiaa. Haasteeseen on kiinnitetty huomiota mm. OECD:n Suomen julkisen hallinnon arvioinnissa. Koordinaatio-ongelmia on yritetty hallita esimerkiksi politiikkaohjelmilla, mutta tarvitaan myös vahvempaa konkreettista päätöksentekokykyä ja -voimaa yli ministeriöiden rajojen.

Konsernitoimintoja on jo kehitetty ja kehitetään edelleen valtionhallinnossa. Olemme vuodesta 2010 selvittäneet mahdollisuuksia edistää tätä kehitystä ja pyrkineet luomaan edellytyksiä julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön vahvistumiselle.

 

JULKAISUT

julkaisut

Innovaatioilmaston muutostalkoot

julkaisut

Lupa tehdä toisin

julkaisut

Tuottavuutta laatua parantamalla?

julkaisut

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

julkaisut

Uusvanha kyläyhteisö

julkaisut

Altistutaan asiakkaille!

julkaisut

Valtionhallinnon henkilökierto-opas

julkaisut

Kangasalan kutsuntapilotin arviointi

julkaisut

Julkinen johtajuus barometritutkimus

julkaisut

Meiltä meille

julkaisut

Julkishallinnon johtamisohjelma 2010-2013

julkaisut

Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä – maakunta 2020

julkaisut

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

julkaisut

Unohda innovointi

julkaisut

Vilttiketjuja vai ammattilaisia?

julkaisut

Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Mervi Porevuo
ihmiset
Kirsti Kaustara
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?