YHTEISKUNTA

Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee uudenlaista johtamista, laajaa yhteistyötä sekä joustavia tietojärjestelmiä ja niiden monipuolista hyödyntämistä.

AJANKOHTAISTA

Kommentti

Miksi tyttöjen päivän teemojen tulisi ohjata organisaatioiden toimintaa?

tummansininen c-kasetti vaaleansinisellä pohjalla.
Loki

Lab loki #25: Lisää tilaa oppimiselle innovaatioportfolioilla

punainen c-kasetti vaaleanpunaisella taustalla
Loki

Lab loki #24: Alueellista yhteistoimintaa ja innovaatioportfolioita

metallinen rengasketju keltaisella pohjalla
Loki

Lab loki #23: Mitä kannattaa lukea, jos haluaa oppia lisää innovaatioportfolioista ja niiden soveltamisesta?

Kuvituskuva, jossa c-kasetti ja SItra Lab -teksti
Loki

Lab loki #26: Mitä on pakko tehdä?

tummansininen c-kasetti vaaleansinisellä pohjalla.
Loki

Lab loki #22: Miten innovaatioportfolioita hyödynnetään maailmalla?

punainen c-kasetti vaaleanpunaisella taustalla
Loki

Lab loki #21: Miten luottamus syntyy verkossa?

Kuvituskuva, jossa c-kasetti ja SItra Lab -teksti
Loki

Lab loki #20: Mitä ovat innovaatiekosysteemit ja miten ne liittyvät viheliäisiin ongelmiin?

punainen c-kasetti vaaleanpunaisella taustalla
Loki

Lab loki #19: Miten periaatteita voi käyttää projektien välisten yhteyksien aikaansaamisessa?

tummansininen c-kasetti vaaleansinisellä pohjalla.
Loki

Lab loki #18: Kuinka voimme edistää useiden projektien jaettua vaikuttavuutta?

Ruskea c-kasetti sinisellä pohjalla
Loki

Lab Loki #17: Miten voidaan edistää oppimista projektien ja kokeilujen välillä?

artikkelit

Kompleksisen yhteiskunnan vaihtoehtoiset totuudet

uutiset

Työn murroksen tueksi tarvitaan yhteinen tilannekuva ja visio

uutiset

Yhteistoiminta työpaikoilla ansaitsee paremman lain

uutiset

Mitkä ovat globaalit megatrendit vuonna 2016?

uutiset

Sydänpotilaiden pirstaleinen polku paranisi asiakaslähtöisyydellä

Tulevaisuuden yhteiskunta

Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee uudenlaista johtamista, laajaa yhteistyötä sekä joustavia tietojärjestelmiä ja niiden monipuolista hyödyntämistä.

Taloudellisen tilanteen, väestörakenteen muutosten ja kansalaisten monimuotoistuvien tarpeiden takia joudumme hakemaan täysin uusia ratkaisuja julkishallinnon toiminnan tehostamiseksi. Tämä haastaa johtamisen, yhteistyön, toimintatavat ja tietojärjestelmät. Palvelutarpeiden ennakointi ja palveluiden kohdentaminen edellyttävät uudenlaisia menettelytapoja ja työkaluja sekä tietojärjestelmien monipuolista hyödyntämistä ja tiedon muokkaamista.

Johtaminen ja johtajuus haasteiden edessä

Etsimme yhdessä kuntien ja valtionhallinnon kanssa kehityspolkuja uudelle johtamiselle. Organisaatiot, niiden tehtävät ja perimät ovat erilaisia, joten ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa uuden johtajuuden mallia. Hyvä julkinen hallinto edellyttää myös hallinnon alojen ja tasojen välisen horisontaalisen yhteistyön parantamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä eri sidosryhmien kanssa sekä hallinnon toimintakulttuurin kehittämistä avoimemmaksi ja innovatiivisemmaksi. Tehokkuutta haetaan myös yhteisistä periaatteista ja toimintatavoista.

Palvelutuotanto ja palvelurakenteet murroksessa

Olemme mukana kehittämässä kuntien palvelutuotantoa sekä uudistamassa niiden palvelurakenteita. Uudistuksilla vastataan entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvataan julkisen talouden kestävyys. Kehitämme myös palvelutarpeiden ennakointiin malleja ja työkaluja, jotka helpottavat palveluiden suunnittelua ja päätöksentekoa.

Sitran hankkeilla edistetään hyvinvointipalveluita:

Kannustamme kansalaisia ottamaan enemmän vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Edistämme sosiaalisten ja hyvinvointiongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa.

JULKAISUT

julkaisut

Tajua Mut! -toimintamallin opit Keravalta

julkaisut

Kohden vuotta 2020

julkaisut

Muuttuuko maan tapa?

julkaisut

Pohjattomasta optimismista pohjattomaan pessimismiin?

julkaisut

Lasten ja nuorten palvelut 2020

julkaisut

Parempaa terveyttä genomitiedon avulla

julkaisut

Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä?

julkaisut

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella

julkaisut

Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille

julkaisut

Palvelutori

julkaisut

Tajua Mut! -toimintamallin opit Espoosta

julkaisut

Vanhusneuvosto-opas

julkaisut

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

julkaisut

Kotitalousvähennys arjen tukena

julkaisut

Varmasti vapaaehtoinen

julkaisut

Huomisen sote

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Kimmo Haahkola
ihmiset
Eveliina Huurre
ihmiset
Tuula Tiihonen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Kirsti Kaustara
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet