archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finlands första arbetslivspris går till Juhani Ilmarinen

Publicerad

Fonden för arbetslivspris har beviljat Finlands arbetslivspris till Juhani Ilmarinen som är professor vid Arbetshälsoinstitutet fredagen den 7 november. Priset beviljades för första gången och delades ut av republikens president Tarja Halonen, som är beskyddare för priset. Priset ges till en verksamhet eller innovation som har gjort det möjligt för äldre att orka längre i arbetslivet, förbättrat förutsättningarna för sysselsättning eller främjat arbetsförhållandena bland äldre. Priset är värt 17 500 euro.

Professor Ilmarinen är en välkänd och ansedd forskare både i Finland och globalt. Han är en föregångare då det gäller att forska i och utveckla kvaliteten på arbetslivet för äldre. Det är långt professor Ilmarinens förtjänst att man i Finland har kunnat fokusera på verksamhet som upprätthåller och förbättrar arbetsförmågan i samband med problem som berör den åldrande arbetskraften. Ärendet har inte uppfattats som en fråga om åldersdiskriminering i arbetslivet och man har inte heller ansett att ålder är ett hinder för arbete. I stället har erfarenhet
en som kommer med en viss ålder setts som en rikedom och som någonting som hela arbetsgemenskapen har nytta av.

Juhani Ilmarinen (född 1945) inledde sin forskarkarriär redan i början av 1970-talet i Tyskland och från och med början av 1980-talet har han arbetet på Folkhälsoinstitutet. Där har han bland annat lett en arbetsgrupp som har utvecklat ett index för arbetsförmåga. Indexet har översatts till 26 språk och är nuförtiden ett dagligt redskap inom personalhälsovården. Som ett resultat av detta arbete kom arbetsmarknadsorganisationerna år 1989 överens om att främja verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan i Finland. Professor Ilmarinen har utvecklat god praxis inom ramen för interventionsprogrammet Ålder till heders och varit med i Kommittén för de äldre i arbetslivet, som skapade en grund för de nationella program som stöder arbetsförmågan bland äldre. Han har dessutom publicerat flera verk och över 500 artiklar.

Nuförtiden leder Ilmarinen Arbetshälsoinstitutets temaområde Livsskeden och arbete som skapar nya handlingssätt för att förlänga yrkeskarriären och förebygga utslagning.

Priset lyfter fram de bästa metoderna för att orka i arbetslivet

Målet med utmärkelsepriset, som nu delades ut för första gången, är att påverka attityder och upprätthålla den samhälleliga diskussionen om hur de äldre orkar i arbetslivet och om välbefinnande i arbetet.

Verksamheten och innovationen som belönas ska vara praktiskt inriktad och kunna tillämpas även mer omfattande. Tyngdpunkten ligger på skapande och spridande av ny god praxis. Priset utdelas till en individ, ett forskningsinstitut eller en arbetsplats och kan ges till en eller flera aktörer. Under de kommande åren kommer särskilt praktiska lösningar och innovationer som ökar välbefinnande bland äldre arbetstagare och gör det möjligt för dem att orka längre i arbetslivet att uppmärksammas.

Priset beviljas av Fonden för arbetslivspris som har grundats av social- och hälsovårdsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Vid tillställningen den 7 november delade också Arbetarskyddsfonden ett stipendium värt 16 000 till sociologie licentiat, forskare Sari Irni och ekonomie doktor, docent Raili Moilanen. Med stipendiet stöds forskningsverksamhet, med vilken man producerar nyttig information om hur de äldre orkar i arbetslivet och om hur välbefinna ndet i arbetet kan ökas. Mer information finns på Arbetarskyddsfondens webbplats: www.tsr.fi.

För mer information

Multimedia om professor Juhani Ilmarinen (på finska)

Kanslichef Kari Välimäki, SHM
Ombudsman Tapio Anttila, Sitra

Vad handlar det om?