archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Juhani Ilmariselle ensimmäinen Suomen työelämäpalkinto

Julkaistu

Tiedote 7.11.2008

Työelämäpalkinnon rahasto on valinnut ensimmäisen kerran vuonna 2008 jaettavan Suomen työelämäpalkinnon saajaksi professori Juhani Ilmarisen Työterveyslaitokselta. Palkinnon jakoi perjantaina 7. marraskuuta tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka toimii palkinnon suojelijana. Palkinto myönnetään toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyvien työssä jaksamista ja jatkamista, työllistymisedellytyksiä tai parantanut heidän työolojaan. Sen arvo on 17 500 euroa.

Professori Juhani Ilmarinen on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu ikääntymisen ja työelämän laadun tutkija, kehittäjä ja alan edelläkävijä. Pitkälti Ilmarisen ansiota on ollut, että Suomessa on voitu keskittyä työvoiman ikääntymisongelman ratkaisussa työkykyä säilyttävään ja parantavaan toimintaan. Ikääntymistä ei ole koettu kysymyksenä ikäsyrjinnästä työelämässä, eikä ikää ole pidetty esteenä työnteolle, vaan iän mukanaan tuoma kokemus on nähty rikkautena ja koko työyhteisöä hyödyttävänä.

Juhani Ilmarinen (synt. 1945) aloitti alan tutkimustyön jo 1970-luvun alussa Saksassa, ja 1980-luvun alusta hän on työskennellyt Työterveyslaitoksella. Siellä Ilmarisen työryhmä kehitti muun muassa työkykyindeksin. Se on käännetty 26 kielelle ja on tänä päivänä työterveyshuollon päivittäinen työkalu. Tämän työn yhtenä tuloksena työmarkkinajärjestöt sopivat vuonna 1989 työkykyä ylläpitävän toiminnan edistämisestä Suomessa. Professori Ilmarinen on kehittänyt hyviä käytäntöjä Ikääntyvä arvoonsa -ohjelmassa ja toiminut Ikääntyvät työelämässä -komiteassa, joka loi pohjaa kansallisille ikääntyvien työkykyä tukeville ohjelmille. Lisäksi hän on julkaissut useita teoksia ja yli 500 artikkelia.

Nykyisin Ilmarinen johtaa Työterveyslaitoksen Elämänkulku ja työ -teema-aluetta, joka tuottaa uudenlaisia toimintatapoja työurien pidentämiseksi ja syrjäytymisten ehkäisemiseksi.

Katso video: Työelämäpalkinto 2008: Juhani Ilmarinen

Palkinnolla tuodaan esiin parhaita työssä jaksamisen käytäntöjä

Nyt ensimmäistä kertaa jaetun tunnustuspalkinnon tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja ylläpitää osaltaan yhteiskunnallista keskustelua ikääntyneiden työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

Palkittavan toiminnan ja innovaation on oltava käytännönläheinen ja sovellettavissa laajemminkin. Painopisteenä on uusien hyvien käytäntöjen tuottaminen ja jakaminen. Palkinto voidaan jakaa yksittäiselle henkilölle, tutkimuslaitokselle tai työpaikalle. Se voidaan myöntää yhdelle tai useammalle taholle. Tulevina vuosina palkittavan valinnassa painottuvat käytännön työelämän innovaatiot ja ratkaisut, jotka lisäävät ikääntyneiden työhyvinvointia ja heidän työssä jaksamistaan.

Työelämäpalkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto, jonka toimijoita ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Työsuojelurahasto jakoi samassa tilaisuudessa ikääntymisen tutkimukseen suunnatut 16 000 euron stipendit YTL, tutkija Sari Irnille ja KTT, dosentti Raili Moilaselle. Stipendeillä tuetaan tutkimustyötä, jossa tuotetaan uutta työelämää hyödyttävää tietoa ikääntyvien työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnin lisäämisestä. Lue lisää Työsuojelurahaston verkkosivuilta www.tsr.fi.

Mistä on kyse?