archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Finlands politik måste stöda en framtid som jordklotet klarar av

Att respektera jordens begränsningar är en förutsättning för människors välbefinnande. SYKE och Sitra har tagit fram rekommendationer för att påskynda den hållbara välfärden i Finland.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Finland har liksom andra länder förbundit sig till att främja hållbar välfärd genom att följa målen för alla länder i FN:s Agenda 2030, men undersökningar visar att vi inte kan uppnå dessa mål, eftersom vårt ekologiska hållbarhetsunderskott är så markant. En förändring kan bara uppnås genom en politik som minskar förbrukningen av naturresurser, tryggar mångfald och skärper utsläppsmålen. SYKE och Sitra har i samarbete med forskare från Stockholms universitet och Jyväskylä universitet tagit fram rekommendationer för att påskynda den hållbara välfärden i Finland.

Att respektera jordens begränsningar är en förutsättning för människors välbefinnande. Finland har goda möjligheter att profilera sig internationellt som en aktiv aktör som skapar vägar mot hållbar välfärd på samma sätt som vi redan tidigare har gjort när det gäller fredsbevarande.

Staten, kommunerna och företagen har en nyckelroll när politiken ska förändras. All ekonomisk verksamhet ska grunda sig på cirkulär ekonomi. Det viktigaste är ändå att minska betydligt på den onödiga materialförbrukningen, och det kan konsumenterna också påverka genom sina egna val.

”Det är hög tid att målen för hållbar välfärd lyfts fram inom politiken. Även om brytningstiden redan har börjat, kan marknaden inte ensam ansvara för att göra samhället kolsnålt och förnya energisystemen. Staten har fortfarande en viktig roll när det gäller att göra välfärdsstatens strukturer och ekonomi hållbar. Vid sidan om BNP behövs indikatorer för miljökonsekvenser och människors välfärd”, betonar Sitras direktör Mari Pantsar som varit med och tagit fram rekommendationerna.

Finland klarar sig utmärkt enligt flera välfärdsindikatorer. Lång livslängd, hög utbildningsnivå och tillfredsställelse med livet har uppnåtts till följd av heltäckande socialpolitik och ekonomisk tillväxt. Framgången har dock sitt pris: den äventyrar naturens system ger möjlighet till ett bra människoliv och bryter samtidigt ner grunden för välfärden och ekonomin. Vi har utkontrakterat vår miljöpåverkan.

”Den finländska konsumtionen och produktionen är inte hållbara. Finlands konsumtion har globalt överskridit den rättvisa och hållbara nivån, och samma sak har hänt i andra länder i EU. Vår konsumtion överskrider alla gränser för ekologisk hållbarhet med undantag av sötvattensanvändningen”, berättar Eeva Furman som är direktör för SYKEs centrum för miljöpolitik.

Läs mer i SYKEs och Sitras gemensamma meddelande, lyssna på Eeva Furmans och Mari Pantsars podcast om jordens framtid och bekanta dig med Policy Briefen ”Maapallolle mahtuva tulevaisuus”.

Vad handlar det om?