nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Framtidens hälso- och sjukvård utnyttjar rika dataflöden

Framtidens hållbara hälso- och sjukvård som har förmågan att förändras behöver data som grund för innovationer. Utnyttjande av data kräver gemensamma spelregler och en attitydförändring. Sitra samlade utmaningarna för en förändring och rekommendationer för framstegen i ett färskt arbetspapper.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Digitalisering och mångsidigt utnyttjande av data skapar grunden för framtidens polycentriska hälso- och sjukvård där data som ackumuleras utanför institutionerna och vårdanstalterna och som produceras av individen är en lika värdefull del av vården, omsorgen, delaktigheten och planeringen av tjänsterna som data som produceras av de traditionella systemen.

Sitras färska arbetspapper erbjuder riktlinjer för hur det vore möjligt att utnyttja data för att främja hälsa och välfärd och vad detta skulle kräva av beslutsfattarna och branschen. Rättesnöret för förändringen är ett människoorienterat hälso- och sjukvårdssystem som beaktar integritetsskydd och bygger på ett vidsträckt utnyttjande av data.

För att kunna utnyttja data behövs ett brett samarbete mellan offentliga och privata aktörer, åtgärder av olika slag från reglering och spelregler till nya infrastrukturer samt integrerad användning av smarta utrustningar i processerna inom hälso- och sjukvården. Det handlar om en betydande attityd- och kulturförändring som samtidigt öppnar betydande nya möjligheter att skapa affärsverksamhet.

I arbetspappret ges också en omfattande beskrivning av de svårigheter som förknippas med användningen av data, såsom en splittrad lagstiftning och bristande överensstämmelse av data. De digitala läsfärdigheterna ska utvecklas hela tiden och lärdomar ska hämtas av de nya aktörerna i branschen. Folkhälsomässiga hot, såsom COVID-19, ökar betydelsen av integritet samtidigt som åtgärder vidtas för att förbättra den gemensamma aktionsberedskapen.

”Det samlas in enorma mängder data om individen, och den nytta detta medför borde också återgå till människorna. I fråga om tjänster som utgår från data hamnar transparens, tillit och individens möjlighet att påverka användningen av sina data i fokus. Genuint människoorienterade välfärdstjänster gagnar hela nätverket som gäller individdata”, berättar projektchef Jaana Sinipuro från Sitra.

Ett av de främsta målen med arbetspappret har varit att visa att det finns ett behov av en pluralistisk och mångsidig diskussion. Därför innehåller arbetspappret inlägg av experter från olika branscher och med olika yrkesbakgrunder. Det engelskspråkiga arbetspappret Towards trustworthy health data ecosystems är avsett för Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde.

Vad handlar det om?