uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuuden terveydenhuolto hyödyntää rikasta datavirtaa

Muutoskykyinen ja kestävä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee dataa innovaatioiden pohjaksi. Datan hyödyntäminen edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja asennemuutosta. Sitra kokosi muutoksen haasteet ja etenemisen suositukset tuoreeseen työpaperiin.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Digitalisaatio ja datan monipuolinen hyödyntäminen luovat pohjan tulevaisuuden monipaikkaiselle terveydenhuollolle, jossa instituutioiden ja hoitolaitosten ulkopuolella kertyvä, yksilön tuottama data on yhtä arvokas osa hoitoa, hoivaa, ihmisten osallistumista ja palveluiden suunnittelua kuin perinteisten järjestelmien tuottama data.

Sitran tuore työpaperi tarjoaa suuntaviivoja sille, miten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä voidaan hyödyntää dataa ja mitä se vaatii päättäjiltä ja toimialalta. Muutoksen ohjenuorana on ihmislähtöinen, yksilönsuojan huomioiva ja dataa laajasti hyödyntävä terveydenhuoltojärjestelmä.

Jotta data voidaan valjastaa hyötykäyttöön, tarvitaan laajaa julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä sekä erilaisia toimia regulaatiosta ja pelisäännöistä uusiin infrastruktuureihin ja älylaitteiden integroituun käyttöön terveydenhuollon prosesseissa. Kyseessä on merkittävä asenne- ja kulttuurimuutos, joka myös avaa merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Työpaperissa kuvataan myös datan hyödyntämiseen liittyviä haasteita, kuten lainsäädännön sirpaleisuutta ja datan yhteentoimimattomuutta. Digitaalista lukutaitoa tulee kehittää jatkuvasti ja oppia toimialan uusilta toimijoilta. Kansanterveydelliset uhat, kuten COVID-19 nostavat yksityisyydensuojan merkitystä samalla, kun yhteisiä toimintavalmiuksia parannetaan.

”Yksilöstä kerätään valtavia määriä dataa, ja sen tuottaman hyödyn pitäisi palautua myös ihmisille. Dataan pohjautuvissa palveluissa läpinäkyvyys, luottamus ja yksilön mahdollisuus vaikuttaa datansa käyttöön nousevat keskiöön. Aidosti ihmiskeskeiset hyvinvointipalvelut hyödyttävät koko yksilödataan liittyvää verkostoa”, kertoo projektijohtaja Jaana Sinipuro Sitrasta.

Yksi työpaperin keskeisistä tavoitteista on ollut osoittaa tarve moniarvoiselle ja monipuoliselle keskustelulle. Tämän vuoksi työpaperi sisältää asiantuntijanäkemyksiä eri toimialoilta ja eri ammatillisista taustoista. Englanninkielinen työpaperi Towards trustworthy health data ecosystems on tarkoitettu Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille ja terveydenhuollon toimialalle.

Mistä on kyse?