nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Har coronapandemin öppnat dörrarna för en världshandel enligt cirkulär ekonomi?

Ett Sitra-finansierat projekt utreder coronapandemins inverkan på världshandeln och EU:s möjligheter att främja cirkulär ekonomi inom handelspolitiken.

Författarna

Malena Sell

Ledande expert, Naturstärkande cirkulär ekonomi, Sitra

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Anna-Katri Kulmala

Projektkoordinator, Klimat- och naturlösningar, Sitra

Publicerad

Coronapandemin skakade om världshandeln, men effekterna är ojämnt fördelade mellan olika stater och industrisektorer. Europeiska unionens nya verksamhetsplan för cirkulär ekonomi publicerades precis före pandemin, och ett av dess mål var att inkludera cirkulär ekonomi som en del av unionens frihandelsavtal. Hur är situationen i dag?

Ett Sitra-finansierat projekt utreder EU:s möjligheter att främja cirkulär ekonomi i sin handelspolitik i ett läge där coronapandemins har inverkat på verksamhetsmiljön – och fortsätter inverka på den.

Projektets första bakgrundsutredning från tankesmedjan IEEP (Institute for European Environmental Policy) utkom i juli. Enligt utredningen påverkade coronapandemin produktionen och handeln i synnerhet inom fordons- och textilindustrin åren 2020 och 2021.

Mindre effekter sågs inom elektronik- och elektronikavfallssektorerna. På det hela taget tålde de naturresursnyttjande industribranscherna bakom elektroniksektorn pandemins effekter väl.

Enligt utredningen är det dock svårt att verifiera vilka effekter pandemin haft på centrala sektorer i planen för cirkulär ekonomi. Bakgrundsutredningen erbjuder en lägesbild, och man kommer att följa upp de mer långsiktiga konsekvenserna för till exempel produktionskedjor också i fortsättningen.

Coronan slog däremot hårt mot servicehandeln, som är central med tanke på den cirkulära ekonomin. Nu borde återhämtningen i servicehandeln inom cirkulär ekonomi uppmärksammas särskilt.

Enligt utredningen har pandemin inte förändrat de grundläggande sakerna: EU bör fortsätta röja hindren för produkter och tjänster inom cirkulär ekonomi.

I bakgrundsutredningen ges politikrekommendationer för EU, med vilka en handelspolitik som är förenlig med cirkulär ekonomi kan främjas. Enligt utredningen bör EU:

  • Stärka öppnandet av marknader för produkter och tjänster inom cirkulär ekonomi samt avveckla tekniska handelshinder i sina frihandelsavtal.
  • Stödja cirkulär ekonomi på ett övergripande sätt i sin utrikespolitik och diplomati, inklusive i Världshandelsorganisationen WTO samt inom ramen för utvecklingsbistånd och tekniskt stöd i anslutning till handel
  • Betona samarbete för att främja en hållbar produktpolitik med sina handelspartner och främja direkta utländska investeringar i cirkulär ekonomi som en del av den gröna återuppbyggnaden.

Via fallstudier till konkreta åtgärder

I det Sitra-finansierade projektet utförs samarbete med fyra länder som är handelspartner til EU, till exempel Kanada och Mercosur. Inom ramen för handelsavtalen kan samarbete inom cirkulär ekonomi genomföras på olika sätt, som ännu inte utnyttjats till fullo. En dialog förs med representanter för de valda handelspartnerna bland annat kring affärsmodellerna för cirkulär ekonomi och standardisering av produktpolitiken.

En fallstudie utförs om respektive handelspartnerland som sammanfattar respektive lands utmaningar och möjligheter avseende cirkulär ekonomi och frihandelsavtal. Fallstudierna färdigställs under åren 2021–2022. Målet är att främja internationellt samarbete inom cirkulär ekonomi och åstadkomma konkreta exempel på hur cirkulär ekonomi kan främjas med genom handelspolitiska åtgärder. Informationen kan utnyttjas vidare även i andra handelsavtal och WTO.

 

Kontakta oss
Ledande expert, Naturstärkande cirkulär ekonomi, Sitra

+358 (50) 533 9930

Vad handlar det om?