archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Hur långt kan förpackat vatten ta skidtävlingarnas ansvarighet?

VM-tävlingarna i Lahtis som börjar nästa vecka utmanar med stöd av Sitra världens tävlingsarrangörer att i fortsättningen genomföra tävlingar som tar gränserna för jordens bärkraft i beaktande. I Lahtis genomförs redan flera försök att hitta nya sätt att genomföra stora publikevenemang i en anda av cirkulär ekonomi. På tävlingsområdet blåser man bland annat i biokomposithorn, använder solenergi och minskar tävlingsbesökarnas årliga materialanvändning med hjälp av en mobilsida. Utvecklingen av försöken har redan gett tävlingsarrangörerna lärdomar den hårda vägen.

Publicerad

Vi håller på att gå in i en tid där ökad välfärd inte längre bygger på obegränsad användning av fossila råvaror. Tillsammans med tävlingsorganisationen för Lahti2017 har Sitra uppmuntrat samarbetspartnerna till miljöhänsyn i fråga om såväl energi och mat som miljökommunikation. Man har bland annat letat efter lösningar som i synnerhet ersätter plastbaserade material med förnybara.

Till exempel sökte man efter en ersättare för vattenflaskorna, och man hittade ett alternativ i form av en kartongförpackning. Det här enskilda försöket gick inte helt på det sätt man hade hoppats. För att det var ont om tid gjordes inte den sista kollen i vattenprojektet, om finns det en tappningsmaskin till förpackningen i Finland så att kartongen kan fyllas med inhemskt vatten. Så hamnade utländskt vatten i förpackningen.

”Fallet visar hur aktörerna måste fungera tillsammans i alla skeden för att cirkulär ekonomi och miljöfördelar ska uppnås”, konstaterar Nani Pajunen, ledande expert på cirkulär ekonomi vid Sitra.

En mängd försök

Vattentetran i kartong är ändå bara ett av många ansvarighetsförsök som har genomförts i Lahtis. Under Sitras ledning har tävlingsorganisationen och dess samarbetspartner letat efter och utvecklat lösningar för målet att ordna världens mest hållbara idrottstävling. Alla försök ger lärdomar åt finländare som arrangerar publikevenemang och deras samarbetspartner. Kolsnåla och smarta lösningar inom cirkulär ekonomi kan utvecklas till en finländsk exporttrumf för stora evenemang i hela världen.

”De senaste årens diskussion om till exempel arrangemangen av OS har visat att ansvarigheten hela tiden får en viktigare roll vid stora evenemang. Vi ville ta med ansvarigheten i alla delområden i tävlingsarrangemangen och hitta lösningar till dem. Små handlingar kan också ha betydelse om man lyckas väcka debatt och ändra fasta modeller med hjälp av dem”, konstaterar tävlingarnas generalsekreterare Janne Leskinen.

Ett av de mest omfattande försöken är Lahtis stads och Lahtis yrkeshögskolas utmaning Tonni Lähti som utvidgas till tävlingspubliken. Varje besökare utmanas att minska sitt eget materialavtryck med tusen kilo per år. Finländarnas genomsnittliga årsförbrukning på 40 ton borde minska till åtta ton för att materialanvändningen ska vara hållbar. Det finns en skräddarsydd mobilsida till tävlingsdeltagarnas hjälp. Tävlingsorganisationen utmanar också sina egna anställda och alla 2 700 frivilliga att delta.

Stora Enso bidrar med flera träbaserade produkter till tävlingsområdet: medaljerna tas emot från en prispall i trä, tävlingshornen som ljuder på stadion är tillverkade av biokomposit, kartongavfallet samlas in i kartongsoptunnor och trä har använts för att skapa en av tävlingspisterna.

Listan på försök är lång, här är några plock: Lahti Energia levererar vindkraft till tävlingarna och tävlingselden flammar med biogas. Lassila & Tikanoja har levererat nya toaletter som använder upp till 90 % mindre vatten. Protect Our Winters Finland visar upp kartor över hur Finlands snötäcke minskar till följd av klimatförändringen om man inte får bukt med utsläppen som bland annat hör ihop med ohållbar användning av naturresurser. Dessutom ansöker man om ett Ekokompass-certifikat för Lahti2017. Det är ett miljösystem avsett för evenemang där man fokuserar på konkreta åtgärder.

Vill Internationella skidförbundet och följande tävlingsarrangörer bevara vintrarna?

Tävlingsorganisationen för Lahti2017 och Sitra utmanar tillsammans med Finlands Olympiska Kommitté och Protect Our Winters Finland följande tävlingsarrangörer att göra framtida tävlingar ännu mer hållbara. Utmaningen presenteras för Internationella skidförbundets ledning under tävlingarna i Lahtis. Följande tävlingar ordnas i Seefeld i Österrike 2019.

”Klimatförändringen drabbar vintergrenarna först. Nu får de som representerar grenarna visa om de vill trygga jordens och sina egna grenars framtid. Det skulle vara viktigt att framtida tävlingsarrangörer förutsätter att deras samarbetspartner förbinder sig till hållbara tävlingslösningar”, säger Nani Pajunen från Sitra.

Tävlingarnas webbsida om ansvarighet (på finska): http://www.lahti2017.fi/vastuullisuus

Mer information

Nani Pajunen, ledande expert inom cirkulär ekonomi, Sitra, nani.pajunen(at)www.sitra.fi, 050 301 0742

Janne Leskinen, generalsekreterare, Lahti2017, janne.leskinen(at)lahti2017.fi, 0400 300 930

Maarit Virtanen, miljöchef, Lahti2017, maarit.virtanen(at)lahti2017.fi, 044 708 1260

Samuli Laita, kommunikationsexpert, Sitra, samuli.laita(at)www.sitra.fi, 040 536 8650

Laura Lehtonen, kommunikationschef, Lahti2017, laura.lehtonen(at)lahti2017.fi, 040 743 7107

Vad handlar det om?