archived
Beräknad läsningstid 6 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Huvudstadsregionen ledande på rena lösningar genom Smart&Clean-stiftelsen

Publicerad

Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse utvecklar huvudstadsregionen och Lahtis till ett testområde i världsklass för rena och smarta lösningar som den urbaniserade världen behöver i sin strävan bort från fossil energi. Målet är att huvudstadsregionen och Lahtis ska erbjuda de bästa svaren på utmaningarna för världens städer och fungera som skyltfönster för finländska och internationella företag.

Den nya stiftelsen har grundats av Sitra med Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Lahtis, flera företag, staten samt Nylands förbund som partner. Stiftelsen ska arbeta i fem år.

Stiftelsen sammanför och producerar projekt som skapar affärsverksamhetsmöjligheter i regionen som bygger på rena och smarta lösningar. Lösningarna hänför sig till bland annat trafik, mat, boende och energi. Resultatet av arbetet är produkter och tjänster som lämpar sig för invånarnas och företagens vardag i regionen.

”Stiftelsen skapar en ny samarbetsform med vars hjälp vi får nya innovationer, tillväxt och arbetsplatser till regionen. Projekten genererar lösningar som företagen kan erbjuda på den urbaniserade världens problem. Denna samarbetsmodell borde lyfta upp Finland i innovationstoppen, så att vi kan svara på de föränderliga globala utmaningarna”, säger Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Det är inte fråga om en traditionell stiftelse som delar ut pengar, utan om en aktör som sammanför privata och offentliga aktörer – såväl städer, företag och invånare som forskarvärlden. Tillsammans med dessa aktörer producerar stiftelsen projekthelheter, som ger upphov till bland annat nya lösningar, produkter och tjänster för till exempel resor och boende. Samtidigt uppstår exportkoncept.

”Tillsammans gör vi huvudstadsregionen till en plats där näringslivet forcerar hejdandet av klimatförändringen. Här kan företagen testa produkter och tjänster som de utvecklat. Tillsammans med städerna kan vi bygga vidare på dem till internationella framgångssagor”, säger stiftelsens styrelseordförande Pekka Lundmark, VD för Fortum.

Stiftelsens verksamhet finansieras med donationer och understöd. Enligt den målsatta budgeten är finansieringsbehovet under de fem åren 7,5 miljoner euro. En tredjedel ska komma från städerna i regionen, en tredjedel från Sitra och en tredjedel från företag. Arbets- och näringsministeriet styr statens andel till städerna genom tillväxtavtalsfinansiering för Smart & Clean-projekt.

Tiina Kähö har utnämnts till VD för stiftelsen från och med den 1 juni 2016. Hon har tidigare lett Sitras nyckelområde Kolneutral industri.

Unik gemensam satsning i huvudstadsregionen

”Byggnationen i vår region är nu historiskt livlig. Vi har ett utmärkt tillfälle att utnyttja smarta lösningar, som samtidigt kan fungera som referenser och visitkort i världen för företagen i vår region. Vi vill på detta sätt utöka antalet privata arbetsplatser och investeringarna i branschen, utnyttja digitaliseringen, stödja kommersialiseringen av smarta och kolsnåla lösningar, fullfölja städernas klimatmål samt främja innovativ offentlig upphandling och en hållbar livsstil”, säger ordföranden för stiftelsens förvaltningsråd Jussi Pajunen, stadsdirektör i Helsingfors.

Genom stiftelsens verksamhet stärks huvudstadsregionens ställning som en region som svarar på framtidens behov. De lösningar som utvecklas i regionen och som kombinerar intelligens och miljökompetens bygger på att städernas kunskapsreserver och infrastruktur utnyttjas på ett öppnare sätt än förr. Under de fem åren uppkommer 20–30 projekthelheter som testats i praktiken. Till de första målen hör att regionens kollektivtrafik inte ska ge upphov till några som helst koldioxidutsläpp och att inget avfall ska uppkomma i regionen.

Mer information

Pekka Lundmark, styrelseordförande, Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse, pekka.lundmark(at)fortum.com.
(Kan kontaktas via Pauliina Vuosio, corporate press officer, tfn 050 453 2383)

Tiina Kähö, VD (fr.o.m. 1.6.2016), Helsingforsregionens Smart & Clean-stiftelse, tiina.kaho(at)www.sitra.fi, 040 591 3847

Mari Pantsar, direktör, Sitra, mari.pantsar(at)www.sitra.fi, tfn 050 382 0755

Samuli Laita, kommunikationsexpert, Sitra, samuli.laita(at)www.sitra.fi, tfn 040 536 8650

 

Vilka möjligheter skapar stiftelsen i regionen? Vilken slags milstolpe är den i samarbetet mellan städerna i regionen? Vilken nytta har företagen av det försöksområde som städerna erbjuder?

 • ”Enligt internationell forskning är Esbo just nu Europas mest hållbara stad. Det är en bra början.”
  Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo
 • ”För Vanda gäller den viktigaste helheten utvecklingen Aviapolis och flygfältsområdet genom Smart & Clean-samarbete. Aviapolis fungerar som ett utmärkt försöks- och referensområde för smarta och rena försök.”
  Kari Nenonen, stadsdirektör, Vanda
 • ”Lahtis kan bidra till stiftelsens verksamhet med företagens och stadens miljökompetens.  Vid stadsutveckling är Lahtis en miljökunnig och naturlig samarbetspartner för huvudstadsregionen, vi vill aktivera i synnerhet små och medelstora företag.”
  Jyrki Myllyvirta, stadsdirektör, Lahtis
 • ”Stiftelsen är inte bara huvudstadsregionens grej, utan den sprider nytta vida omkring. Exempelvis Sköldvik i Borgå och flera företag på olika håll i Nyland är redan kraftigt involverade i verksamheten.”
  Ossi Savolainen, landskapsdirektör, Nylands förbund
 • ”Stiftelsen sammanför olika aktörer och får dem att mötas på ett nytt sätt. Tillsammans och med fräscha synpunkter kan vi åstadkomma en stor förändring.”
  Pekka Manninen, VD, Helen Ab
 • ”Stiftelsen skapar en utmärkt ram för att testa våra innovationer. Tillsammans kan vi skapa lösningar som framtidens städer behöver, såsom smart boende till rimligt pris, trygga och effektiva resor och stöd för välfärden.”
  Hanna Uusitalo, miljödirektör, Kone Oyj
 • ”Vårt bolag erbjuder lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser från trafiken med över sex miljoner ton per år världen över. Genom Smart & Clean-samarbetet stödjer vi också städerna på vår hemmamarknad i deras klimatprojekt.”
  Matti Lievonen, VD, Neste Abp
 • ”I denna pilotregion kan vi tillsammans visa ett exempel på hur man bygger den värld som klimatavtalet från Paris förutsätter.”
  Juha-Matti Saksa, rektor, Villmanstrands tekniska universitet LUT
 • ”Stiftelsen erbjuder oss nya sätt att genomföra pilotförsök och kommersialisera renare och energieffektivare lösningar.”
  Antti Vasara, VD, Statens tekniska forskningscentral VTT

Vad handlar det om?