archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Pääkaupunkiseutu harppaa puhtaiden ratkaisujen kärkeen Smart&Clean-säätiöllä

Sitran perustama Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö kehittää pääkaupunkiseudusta ja Lahdesta maailmanluokan testialueen puhtaissa ja älykkäissä ratkaisuissa, joita kaupungistuva ja fossiilisen energian käytöstä eroon pyristelevä maailma tarvitsee. Tavoitteena on, että pääkaupunkiseutu ja Lahti tarjoavat parhaat ratkaisut maailman kaupunkien haasteisiin ja toimivat näyteikkunana suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.

Julkaistu

Uudessa säätiössä ovat mukana kumppaneina Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Lahti, yritykset, valtio sekä Uudenmaan liitto. Säätiön toiminta-aika on viisi vuotta.

Säätiö kokoaa ja tuottaa projekteja, joilla luodaan alueelle puhtaisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Ratkaisut liittyvät muun muassa liikenteeseen, ruokaan, asumiseen ja energiaan. Työn tuloksena seudulle syntyy asukkaiden ja yritysten arkeen soveltuvia tuotteita ja palveluita.

”Säätiö luo uudenlaisen yhteistyömuodon, jonka avulla seudulle saadaan syntymään uusia innovaatioita, kasvua ja työpaikkoja. Projekteissa syntyy ratkaisuja, joita yritykset tarjoavat kaupungistuvan maailman ongelmiin. Tällaisen yhteistyömallien pitää nousta Suomen innovaatiotoiminnan kärkeen, jotta pystymme vastaamaan muuttuviin globaaleihin haasteisiin”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Kyseessä ei ole perinteinen rahoitusta jakava säätiö, vaan taho, joka yhdistää yksityiset ja julkiset toimijat – niin kaupungit, yritykset, asukkaat kuin tiedemaailmankin. Näiden toimijoiden kanssa säätiö tuottaa projektikokonaisuuksia, joista syntyy muun muassa uusia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja muun muassa liikkumiseen ja asumiseen. Samalla syntyy vientikonsepteja.

”Luomme yhdessä pääkaupunkiseudusta paikan, jossa elinkeinoelämä vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Täällä yritykset voivat testata kehittämiään tuotteita ja palveluita. Niistä pystymme yhdessä kaupunkien kanssa rakentamaan kansainvälisiä menestystarinoita”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Säätiön toiminta rahoitetaan lahjoituksilla ja avustuksilla. Tavoitellun budjetin mukaan viiden vuoden rahoitustarve olisi 7,5 miljoonaa euroa. Siitä kolmannes tulisi seudun kaupungeilta, kolmannes Sitralta ja kolmannes yrityksiltä. Valtion osuus suunnataan työ- ja elinkeinoministeriöltä kaupungeille kasvusopimusrahoituksella Smart & Clean -projekteihin.

Säätiön toimitusjohtajaksi on nimetty 1.6.2016 alkaen Tiina Kähö. Hän siirtyy säätiöön Sitran Hiilineutraali teollisuus -avainalueen vetäjän paikalta.

Ainutlaatuinen yhteisponnistus pääkaupunkiseudulla

”Rakentaminen on seudullamme nyt historiallisen vilkasta. Meillä on hieno tilaisuus hyödyntää älykkäitä ratkaisuja, jotka voivat samalla toimia alueemme yritysten referensseinä ja käyntikortteina maailmalla. Pyrimme näin kasvattamaan yksityisten työpaikkojen määrää ja alan investointeja, hyödyntämään digitaalisuutta, tukemaan älykkäiden ja vähähiilisten ratkaisujen kaupallistamista, toteuttamaan kaupunkien ilmastotavoitteita, edistämään innovatiivisia julkisia hankintoja sekä kestävää elämäntapaa”, sanoo säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Pajunen, Helsingin kaupunginjohtaja.

Säätiön toiminnan myötä pääkaupunkiseudun asema tulevaisuuden tarpeisiin vastaavana alueena vahvistuu. Seudulla yhteistyössä kehitettävät kansainvälisesti merkittävät älykkyyden ja ympäristöosaamisen yhdistävät ratkaisut pohjautuvat kaupunkien tietovarantojen ja infrastruktuurien entistä avoimempaan hyödyntämiseen. Viiden vuoden aikana syntyy 20–30 käytännössä testattua projektikokonaisuutta. Ensimmäisten tavoitteiden joukossa on, että seudun joukkoliikenne ei synnyttäisi lainkaan hiilidioksidipäästöjä eikä alueella syntyisi lainkaan jätteitä.

Lisätietoja

Pekka Lundmark, hallituksen puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, pekka.lundmark(at)fortum.com. (Soittopyynnöt Pauliina Vuosio, corporate press officer, p. 050 453 2383)

Tiina Kähö, toimitusjohtaja (1.6.2016 alkaen), Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, tiina.kaho(at)www.sitra.fi, 040 591 3847

Mari Pantsar, johtaja, Sitra, mari.pantsar(at)www.sitra.fi, p. 050 382 0755

Samuli Laita, viestinnän asiantuntija, Sitra, samuli.laita(at)www.sitra.fi, p. 040 536 8650

 

Mitä mahdollisuuksia säätiö luo seudulle? Millainen merkkipaalu tämä on seudun kaupunkien yhteistyössä? Miten yritykset hyötyvät kaupunkien tarjoamasta koealueesta?

 • ”Kansainvälisen tutkimuksen mukaan Espoo on tällä hetkellä Euroopan kestävin kaupunki. Se on hyvä alku.” 
  – Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, Espoo
   
 • ”Vantaalle merkittävin kokonaisuus liittyy Aviapoliksen ja lentokentän alueen kehittämiseen Smart & Clean -yhteistyönä. Aviapolis toimii erinomaisena kokeilu- ja referenssialueena fiksuille ja puhtaille kokeiluille.” 
  – Kari Nenonen, kaupunginjohtaja, Vantaa
   
 • ”Lahti tuo säätiön toimintaan mukaan yritysten ja kaupungin ympäristöosaamisen.  Kaupunkikehittämisessä Lahti on ympäristöosaajana pääkaupunkiseudun luonteva yhteistyökumppani, aktivoimme erityisesti pk-yrityksiä.” 
  – Jyrki Myllyvirta, kaupunginjohtaja, Lahti
   
 • ”Säätiö ei ole vain pääkaupunkiseudun juttu, vaan sen hyödyt leviävät laajalle. Esimerkiksi Porvoon Kilpilahti ja useat yritykset eri puolilta Uuttamaata ovat jo vahvasti mukana toiminnassa.” 
  – Ossi Savolainen, maakuntajohtaja, Uudenmaan liitto
   
 • ”Säätiö kokoaa yhteen eri toimijoita ja saa ne kohtaamaan uudella tavalla. Yhdessä ja tuoreilla näkökulmilla voimme saada aikaan ison muutoksen.”
  – Pekka Manninen, toimitusjohtaja, Helen Oy
   
 • ”Säätiö luo erinomaiset puitteet innovaatioidemme testaamiseen. Yhdessä voimme luoda ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkien tarpeisiin, kuten kohtuuhintaiseen ja älykkääseen asumiseen, turvalliseen ja tehokkaaseen liikkumiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.”
  – Hanna Uusitalo, ympäristöjohtaja, Kone Oyj
   
 • ”Yhtiömme ratkaisuilla vähennetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä yli kuusi miljoonaa tonnia vuodessa ympäri maailman. Smart & Clean -yhteistyön myötä tuemme myös kotimarkkinamme kaupunkeja näiden omissa ilmastohankkeissa.”
  – Matti Lievonen, toimitusjohtaja, Neste Oyj
   
 • ”Tällä pilottialueella voimme yhteistyössä näyttää esimerkkiä siitä, miten Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämää maailmaa rakennetaan.”
  – Juha-Matti Saksa, rehtori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
   
 • ”Säätiö tuo meille uusi tapoja pilotoida ja kaupallistaa puhtaampia ja energiatehokkaampia ratkaisuja.”
  – Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT

Mistä on kyse?