nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Medicinsk behandling och rehabilitering kompletteras med digitala hälsoapplikationer i flera länder i Europa

Hälsoapplikationer utnyttjas som en del av medicinsk behandling. I Tyskland kan en läkare ordinera en applikation på samma sätt som ett läkemedel för sin patient. Sitra utredde hur digitala vårdformer utnyttjas i Tyskland, Frankrike, Belgien, England och Katalonien i Spanien.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Digitala hälsoapplikationer används redan i vissa av Europas länder för att behandla, hantera och förebygga sjukdomar. Med digitala terapier (eng. digital therapeutics) menas digitala vårdformer som grundar sig på klinisk evidens.

Med nya digitala vårdformer stödjer man till exempel livsstilsförändringar. De kan också erbjudas till exempel för vård av cancer, vid sidan om medicinsk behandling. De riktar sig ofta mot underbehandlade eller obehandlade sjukdomar, såsom diabetes, ångest eller sömnlöshet. Många applikationer utnyttjar metoder för spelificering.

Sitra utredde hur man utnyttjar digitala vårdformer i Tyskland, Frankrike, Belgien, England och Katalonien. Tyskland har kommit längst genom att bygga en modell där redan 20 hälsoapplikationer omfattas av en nationell ersättningspraxis. I andra länder har endast några få applikationer eller inga alls godkänts för medicinsk behandling.

I Tyskland kan en läkare ordinera en digital hälsoapplikation åt patienten. I detta fall beviljas en ersättning för hälsoapplikationen på samma sätt som för läkemedel. Det är tydlighet, snabbhet och den direkta förbindelsen mellan godkännande och ersättbarhet som gör modellen framgångsrik. Dessutom erbjuder modellen en möjlighet att samla in evidens om lösningens effekt på de rätta patienterna. Frankrike meddelade under hösten 2021 att de skulle kopiera Tysklands modell.

”I bästa fall fungerar digitala terapier som en viktig del av patientens vård och rehabilitering. Yrkespersoner inom hälso- och sjukvården får aktuell information om patientens välmående och kan reagera på situationer som hotar hälsan i god tid. Digitala terapier medför inbesparingar för hälso- och sjukvårdstjänsterna, eftersom man kan stödja människornas välbefinnande i god tid och således undvika dyrare vårdmetoder”, säger experten Johannes Ahlqvist från Sitra.

Att utnyttja digitala vårdformer förutsätter att applikationerna utvärderas innan man godkänner dem som en del av behandlingen. Av hälsoapplikationer krävs säkerhet, god användbarhet, klinisk evidens, effektivitet och integration i den helhet som redan finns i hälso- och sjukvården.

Digitala terapier erbjuder nya metoder för framtidens hälso- och sjukvård. De medför konsekvenser för varje skede i hälso- och sjukvården, från att upprätthålla hälsan till vård av sjukdomar och rehabilitering. Det behövs förändringar i både enskilda länder och i hela Europa för att de ska kunna införas. I Sitras utredning föreslår man bland annat följande åtgärder:

  • Digitala terapier borde beaktas i de nationella hälso- och sjukvårdsreformerna så att de ska bli en sammanhängande del av hälso- och sjukvården.
  • För att utvärdera digitala terapier måste man strukturera en transparent och tydlig process. När det är nödvändigt att samla in tilläggsinformation om effektiviteten hos den nya digitala terapin, ska utvärderingen även möjliggöra beviljandet av ett tillfälligt tillstånd.
  • Införandet av digitala behandlingsformer är en betydande kulturell förändring i hälso- och sjukvården och påverkar arbetsbeskrivningen för yrkespersoner inom vårdbranschen. Det här ska uppmärksammas när dessa behandlingar ökar.
  • Europa bör göra det möjligt att utnyttja klinisk evidens över nationsgränserna och att strukturera ett gemensamt register över godkända digitala behandlingsformer.

Sitras arbetspapper How can digital therapeutics help Europe? (sammanfattning på svenska) publicerades som en del av Hälsodata 2030-projektet, vars mål är att strukturera lösningar, skapa rättvisa spelregler och en brygga för att utnyttja hälsodata över gränserna i Europa samt stödja utvecklingen av konkurrenskraften inom hälsobranschen i Finland.

Utifrån Finlands perspektiv granskas digitala vårdformer i ett arbetspapper som publiceras i början av år 2022. Dessutom öppnar Sitra finansieringsansökan för pilotprojekt i anslutning till digitala terapier i början av år 2022.

Vad handlar det om?