uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Lääketieteellistä hoitoa ja kuntoutusta täydennetään digitaalisilla terveyssovelluksilla useassa Euroopan maassa

Terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa. Saksassa lääkäri voi määrätä potilaalleen sovelluksen samaan tapaan kuin lääkkeen. Sitra selvitti digitaalisten hoitomuotojen käyttöä Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Englannissa ja Espanjan Kataloniassa.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Digitaalisia terveyssovelluksia käytetään jo joissain Euroopan maissa sairauksien hoitoon, hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Digitaalisilla terapioilla (engl. digital therapeutics) tarkoitetaan digitaalisia hoitomuotoja, jotka perustuvat kliiniseen näyttöön.

Uusilla digitaalisilla hoitomuodoilla tuetaan esimerkiksi elämäntapojen muutosta. Niitä voidaan myös tarjota lääkehoidon ohella esimerkiksi syövän hoitoon. Ne kohdistuvat usein alihoidettuihin tai kokonaan hoitamattomiin sairauksiin, kuten diabetekseen, ahdistuneisuuteen tai unettomuuteen. Monet sovellukset hyödyntävät pelillistämisen keinoja.

Sitra selvitti, kuinka digitaalisia hoitomuotoja hyödynnetään Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Englannissa ja Kataloniassa. Saksa on edennyt pisimmälle rakentamalla mallin, jonka avulla kansallisen korvauksen piiriin on hyväksytty jo yli 20 terveyssovellusta. Muissa maissa sovelluksia on hyväksytty hoitokäyttöön vain muutama tai ei vielä lainkaan.

Saksassa lääkäri voi määrätä potilaalle käyttöön digitaalisen terveyssovelluksen, jolloin siitä myönnetään korvaus samalla tavalla kuin lääkkeistä. Edistyksellisen mallista tekee sen selkeys, nopeus ja suora yhteys hyväksynnän ja korvattavuuden välillä. Lisäksi malli tarjoaa mahdollisuuden kerätä näyttöä ratkaisun vaikuttavuudesta oikeilla potilailla. Ranska ilmoitti syksyllä 2021 kopioivansa Saksan mallin.

”Parhaimmillaan digitaaliset terapiat toimivat tärkeänä osana potilaan hoitoa ja kuntoutumista. Terveydenhuollon ammattilaiset saavat ajantasaista tietoa potilaan voinnista ja voivat reagoida terveyttä uhkaaviin tilanteisiin ajoissa. Terveyspalveluille digitaaliset terapiat tuovat säästöjä, kun voidaan tukea ihmisten hyvinvointia ajoissa ja välttää näin kalliimpia hoitomuotoja”, sanoo asiantuntija Johannes Ahlqvist Sitrasta.

Digitaalisten terapioiden käyttöönotto edellyttää muutoksia sekä yksittäisissä maissa että koko Euroopassa.

Digitaalisten hoitomuotojen hyödyntäminen edellyttää sovellusten arviointia ennen niiden hyväksymistä käytettäväksi osana hoitoa. Terveyssovelluksilta vaaditaan turvallisuutta, helppokäyttöisyyttä, kliinistä näyttöä, vaikuttavuutta ja integraatiota olemassa oleviin terveydenhuollon kokonaisuuteen.

Digitaaliset terapiat tarjoavat tulevaisuuden terveydenhuollolle uusia keinoja, joilla on vaikutusta kaikissa terveydenhuollon vaiheissa terveyden ylläpidosta sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Niiden käyttöönotto edellyttää muutoksia sekä yksittäisissä maissa että koko Euroopassa. Sitran selvityksessä ehdotetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  • Digitaaliset terapiat tulisi huomioida kansallisissa terveydenhuollon uudistuksissa, jotta ne tulisivat saumattomaksi osaksi terveydenhoitoa.
  • Digitaalisten terapioiden arviointiin tulee rakentaa läpinäkyvä ja selkeä prosessi. Arvioinnin tulee mahdollistaa myös väliaikaisen käyttöluvan myöntäminen silloin, kun on tarpeen kerätä lisää tietoa uuden digitaalisen terapian vaikuttavuudesta.
  • Digitaalisten hoitomuotojen käyttöönotto on terveydenhuollolle merkittävä kulttuurinen muutos ja vaikuttaa hoitoalan ammattilaisten työnkuvaan. Tämä tulee huomioida näiden hoitojen lisääntyessä.
  • Kliinisen näytön hyödyntäminen yli maiden rajojen tulee mahdollistaa Euroopassa. Lisäksi tulee rakentaa yhteinen rekisteri hyväksytyistä digitaalisista hoitomuodoista.

Sitran työpaperi How can digital therapeutics help Europe? (tiivistelmä suomeksi) julkaistiin osana Terveysdata 2030 -projektia, jonka tavoitteena on rakentaa ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tukea Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Suomen näkökulmasta digitaalisia hoitomuotoja tarkastellaan alkuvuonna 2022 julkaistavassa työpaperissa. Lisäksi Sitra avaa rahoitushaun digitaalisiin terapioihin liittyville piloteille vuoden 2022 alkupuolella.

5.7.2022 Lisätty linkki suomenkieliseen työpaperiin.

Mistä on kyse?