nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Näringen i de värnpliktigas urin börjar återvinnas hos Björneborgs brigad

I det nya cirkulära ekonomiförsöket testar de värnpliktiga utomhustoaletter, som separerar toalettavfallets näringsämnen för fortsatt användning. I framtiden kan toaletter som främjar näringsämnenas kretslopp vara vardag på såväl festivaler som campingplatser.

Författare

Publicerad

Värnpliktiga vid Björneborgs brigad får i vår ett nytt försvarsuppdrag. I Sitras, Finlands miljöcentrals (SYKE), Tammerfors yrkeshögskolas (TAMK), Käymäläseura Huussi ry:s och Försvarsförvaltningens byggverks (PHRAKL) cirkulära ekonomiförsök gör värnpliktiga sina behov i terrängen i en ny typ av toalett, som samlar in näringsämnen som finns i urinen genom att låta överflödig vätska avdunsta från urinen. Toalettavfallet i sin tur komposteras. Tekniken har utvecklats av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

”Var och en av oss producerar nästan fem kilo väte och ett halvt kilo fosfor om året, som vi spolar bort nästan helt i onödan vid toalettbesök. Cirkulationen av näringsämnen förbättrar jordmånens välfärd, minskar belastningen på vattendragen och är viktigt för att garantera livsmedelstryggheten. Till exempel utvunnen fosfor som används som näringsämne för växten hotar nästan att ta slut i världen”, berättar Sitras expert på cirkulär ekonomi, Hanna Mattila.

Förutom miljöfördelarna och livsmedelstryggheten främjar näringskretsloppet också nationalekonomin. I den utredning som Sitra låtit utföra har man beräknat att år 2030 skulle det ekonomiska värdet av näringskretsloppet för Finland  vara totalt  310 miljoner euro årligen.

”I Finland är vi bara i början när det gäller att få fart på näringskretsloppet. Främjandet av näringskretsloppet ska man också i nästa regeringsperiod satsa på genom att till exempel stödja utvidgandet av näringskretsloppets beprövade metoder  runt om i Finland eller genom att skapa en marknad för  gödselprodukter av återvunnet material”, efterfrågar Mattila.

Björneborgs brigad utvaldes till försöket genom sina praktiska behov: de har mycket folk på övningarna, och i närheten finns det inga inomhustoaletter som kan användas. Toaletten passar övningarna bra: den kan lätt flyttas i terrängen.

”På Björneborgs brigad har man satsat mycket på olika miljöåtgärder, som avfallssortering och miljöutbildning, så ett pilotförsök med en ny typ av toalett är en bra möjlighet för oss att främja cirkulär ekonomi och betona frågans angelägenhet också för de unga som ska utbildas”, berättar miljöplaneraren för Björneborgs brigad, Terhi Helkala.

Under försöket undersöker man också till vad man kan utnyttja insamlade näringsämnen.

”Vårt mål är att undersöka hur insamlade näringsämnen från urin skulle kunna användas som gödsel och/eller jordförbättringsämne. Om metoden fungerar och slutprodukten som produceras med den visar sig vara säker, så kan näringsämnen i framtiden utnyttjas till exempel som gödsel för havreåkrar. Från åkrarna kan näringsämnena cirkulera till livsmedelsindustrin och till slut hamna tillbaka på tallriken som exempelvis havregrynsgröt”, funderar projektets projektledare Riikka Malila från SYKE.

Toalettens användningsupplevelser och undersökningsresultat tänker man utnyttja vid vidareutvecklingen av metoden, så att man på marknaden kan få en så kostnadseffektiv utomhustoalett som möjligt  som samlar in näringsämnen och möjliggör fortsatt användning.

”Toaletten skulle man kunna utnyttja vid storevenemang, camping- och utflyktsområden, där det på en gång finns ett stort behov av utomhustoaletter”, visionerar Sari Huuhtanen från Käymäläseura Huussi.

Vad handlar det om?