Siirry suoraan sisältöön

Virtsan ravinteet: hukkaan vai hyötykäyttöön?

Miten käymäläjätteen ravinteet saadaan talteen ja hyödynnettyä uudestaan sellaisilla ratkaisuilla, jotka ovat liikuteltavissa? Uutta järjestelmää kokeillaan varusmiesten harjoitusalueella kenttäolosuhteissa.

#MORTTI #ravinteetkiertoon

AJANKOHTAISTA

Tästä puhutaan juuri nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Tästä saa selvää.

Elämälle välttämättömiä ravinteita valuu hukkaan koko ajan. On välttämätöntä hyödyntää olemassa olevat ravinteet nykyistä paremmin esimerkiksi lannoitteina. Tällöin saadaan paremmin uusiutuvaa fosforia lannoitekäyttöön. Typpilannoitteissakin piilee ongelmansa: niiden valmistus ilmakehästä typpeä sitomalla kuluttaa myös paljon energiaa.

Yksi ratkaisu tehokkaampaan ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen on ihmisten tuottamien ravinnepitoisten jätejakeiden syntypaikkaerottelu. Tämä tarkoittaa, että käyttökelpoisimmat jakeet, kuten virtsa, erotellaan ja hyödynnetään jo siellä missä ne syntyvät. Tämä toimintatapa tulee olemaan normaalia kaikessa jätehuollossa ja sanitaatiossa.

Mobiili ravinteiden talteenotto kenttäolosuhteissa (MORTTI) -hankkeessa etsitään uutta ratkaisua virtsan ja ulosteen ravinteiden talteenottoon ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on saada kehitettyä toimiva käymäläjätteen käsittely-yksikkö, jota voidaan käyttää mm. suurissa ulkoilmatapahtumissa.

Hankkeen juuret ovat Sitran Ravinnekierto Challenge -kilpailuun keväällä 2016 osallistuneessa Suomen ympäristökeskuksen ehdotuksessa.

Mitä teemme?

Hankkeen aikana arvioidaan käymäläjätteen käsittelymenetelmiä, kehitetään ja testataan järjestelmä, jolla otetaan virtsan ravinteet talteen sekä valmistetaan niistä lannoitetta ja/tai maanparannusainetta. Lisäksi kehitetään käsittelyjärjestelmä, jonka avulla kiinteät käymäläjätökset voidaan käsitellä haitattomiksi ja/tai maanparannusaineeksi.

Kehitettyä järjestelmää pilotoidaan puolustusvoimien toiminnan yhteydessä, koska puolustusvoimien harjoitustoiminta on ympärivuotista. Talven 2018 aikana valitaan harjoitusalue, jolla pilotointi voidaan toteuttaa ja käsittely-yksikköä testata kenttäolosuhteissa. Pilotointi kyseisellä puolustusvoimien harjoitusalueella aloitetaan syksyn 2018 aikana ja se kestää noin vuoden verran.

Laitteisto suunnitellaan siten, että se voidaan siirtää helposti eri kohteisiin. Hankkeen aikana selvitetään myös virtsasta kerättyjen ravinteiden uudelleenkäyttökohteita.

Kuka on mukana?

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Käymäläseura Huussi ry ja Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL) vastaavat projektin toteuttamisesta. Sitra on käynnistänyt hankkeen ja toimii myös sen rahoittajana.

Missä mennään?

Syksyn 2017 aikana on kartoitettu potentiaalisia Puolustusvoimien harjoitusalueita, jotka voisivat soveltua pilotoinnin kohteeksi. Keväällä 2018 vertaillaan erilaisia menetelmiä typen ja muiden ravinteiden talteen ottamiseksi virtsasta sekä kootaan käyttökokemuksia erilaisten menetelmien ja laitteiden toiminnasta.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy jo, rohkeasti!

Mistä on kyse?