archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Varusmiehet lannoittamaan maata

Vekaranjärven varuskunta saa uuden tehtävän: ravinnekierron edistämisen. Suomen ympäristökeskuksen ratkaisussa varuskuntalaisten virtsasta valmistetaan lannoitetta.

Julkaistu

Ongelma

Vekaranjärven varuskunnan noin 3 500 henkilöä (arvio) tuottavat vuosittain noin 1 750 m3 virtsaa. Tämä määrä sisältää noin 14 00 kiloa typpeä, noin 1 400 kg fosforia ja noin 3 100 kg kaliumia. Suurin osa ihmisen tuottamista ravinteista on virtsassa, ja ne päätyvät usein pois ravinnekierrosta vesistöihin.

Ratkaisu

Suomen ympäristökeskuksen ehdottamassa ratkaisussa Puolustusvoimissa kerätään varuskuntalaisten virtsa ja uloste erikseen. Tällöin ravinteita voidaan paremmin hyödyntää. Ravinnekierrätys kannattaa aloittaa kohteessa, jossa suuri määrä henkilöitä käyttää samoja wc-tiloja. Korvaamalla osan wc-tilojen käymälöistä vedettömillä urinaaleilla tai erottelevilla kuivakäymälöillä, saadaan kerättyä steriiliä virtsaa. Keräilyn toteuttamiseen tarvittavat rakenteelliset muutostyöt ovat verrattain kevyitä. Virtsasta valmistetaan lannoitetuotetta, joka tuotteistetaan Lannoitevalmistelain 539/2006 mukaan. Virtsan vanhentamisen jälkeen virtsaa voidaan käyttää peltolannoitteena sellaisenaan.

Suomen ympäristökeskuksen idea pilotoi Sitran rahoituksella seuraavan kahden vuoden ajan.

Ratkaisun esittäjä: Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus, johanna.kallio@ymparisto.fi

Mistä on kyse?