archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Ny motor för tillväxt i Finland hägrar i EU:s planer för cirkulär ekonomi

De förslag EU-kommissionen publicerade idag ger Finland goda förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla cirkulär ekonomi. Finland ligger före EU-lagstiftningen på många plan och genomför som bäst den nationella vägkartan för cirkulär ekonomi som skapades ifjol.  Genomförandet koordineras av styrgruppen för cirkulär ekonomi i Finland som samlades idag för första gången.

Publicerad

Europeiska unionens pågående och planerade åtgärder bildar en bra övergång mot cirkulär ekonomi i hela Europa. Det här är en viktig iakttagelse i de förslag om cirkulär ekonomi som EU-kommissionen publicerade idag.

Till kommissionens planer hör strategier och lagstiftningsåtgärder, som bland annat handlar om återanvändning av plast och vatten samt tydligare lagstiftning om kemikalier, produkter och avfall. Kommissionen planerar också att göra det lättare att få information om den cirkulära ekonomins finansieringsmöjligheter och framgångssagor. Planerna leder till ett ekonomisk system där material och deras värde stannar kvar i omlopp och inget spill uppstår.

”Ett bra enskilt exempel på kommissionens ambitionsnivå är inskrivningen om hur träbaserat avfall ska användas. Man ska i första hand försöka förädla avfallet till en produkt med högre förädlingsvärde istället för att bränna det”, säger Mari Pantsar som leder Sitras tema Resursklokt och kolneutralt samhälle.

Kommissionens ambitiösa planer förutsätter ändå att lagstiftningen om cirkulär ekonomi verkställs fullt ut i alla medlemsstater. Enligt en tidigare uppskattning av kommissionen kan cirkulär ekonomi innebära inbesparingar på så mycket som 600 miljarder euro årligen för den europeiska industrin, vilket motsvarar åtta procent av de europeiska företagens sammanlagda omsättning.  Sitra uppskattar att cirkulär ekonomi kan ge Finland en årlig värdeökning på minst tre miljarder euro.

Finland redan på väg att bli modelland för cirkulär ekonomi

Finland kan bli en föregångare inom cirkulär ekonomi, eftersom vi ligger före EU-lagstiftningen på många plan. I Finland har man gjort världens första nationella vägkarta för att övergå till cirkulär ekonomi. Över tusen personer bidrog till planen som upprättades under ledning av Sitra, och i den listades över 60 konkreta projekt, bland annat för att skapa ett hållbart matsystem och för att förädla träbaserade material till värdefulla produkter.

De lösningar för cirkulär ekonomi som är på gång kan växa till en ny tillväxtmotor för Finland, när efterfrågan ökar i och med EU-lagstiftningen. Ett bra exempel på exportpotentialen är ett av nyckelprojekten från den nationella vägkartan, där teknologiindustrin planerar en anläggning som ska ta vara på och återvinna el- och elektronikavfall. Att Finland ligger i framkant när det gäller cirkulär ekonomi bekräftas också av att världens första World Circular Economy Forum 2017 ordnas i Helsingfors i juni. Där presenteras världens bästa lösningar för cirkulär ekonomi för över 1 200 inflytelserika gäster.

Andra nyckelprojekt och pilotprojekt som har att göra med den nationella vägkartan är också igång och arbetet koordineras av en styrgrupp som består av toppbeslutsfattare och -experter och som samlas för första gången idag.  Gruppens mål är för det första att skapa förutsättningar för att Finland ska kunna bli en global föregångare inom cirkulär ekonomi.  För det andra är syftet att ge Finland politiskt inflytande i EU och för det tredje att öka olika gruppers förståelse för cirkulär ekonomi som en del av makroekonomin.

Medlemmar i styrgruppen för cirkulär ekonomi i Finland:

Ordförande Kimmo Tiilikainen, jord- och skogsbruksminister, miljöministeriet
Ordförande Kirsi Sormunen, styrelseproffs
Henrik Ehrnrooth, styrelseordförande, Climate Leadership Council
Jussi Hattula, placeringschef, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Sampo Hietanen, CEO, MaaS Global Ltd
Lauri Ihalainen, minister, riksdagsledamot, Riksdagen
Saara Kankaanrinta, styrelseordförande, Soilfood Oy
Sixten Korkman, Professor of practice (Economics), Aalto-universitetet
Juha Marttila, förste direktionsordförande, MTK ry
Antti Palola, ordförande, STTK rf
Mari Pantsar, direktör, Sitra
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet
Risto E. J. Penttilä, verkställande direktör, Centralhandelskammaren
Hannele Pokka, kanslichef, miljöministeriet
Jyri Seppälä, direktör, professor, Finlands miljöcentral
Leo Stranius, verksamhetschef, naturförbundet Luonto-Liitto
Jorma Turunen, verkställande direktör, Teknologiindustrin rf
Antti Vasara, verkställande direktör, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

Vad handlar det om?