archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

På Ateneums och Sitras miniturné twittras om framtiden vid finländska konstbilder

Vilka är de bilder som förenar oss eller skiljer oss åt? Ligger finskhetens kärna i de ikoniska verken – vems och hurdan är den? Vilka budskap kvittrar vi själva om för kommande släktled?

Publicerad

Det är teman som diskuteras under evenemanget Tweetar om framtiden – i jakt på vårt lands bilder och värden där både en verkstad och kvällsprogram ingår. Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum och framtidsorganisationen Sitra styr färden mot Rovaniemi, Uleåborg och Kuopio med början den 30 mars. Turnén hör till kringprogrammen i samband med utställningen Historier inom finsk konst – Ateneums turnerande samling.

Ateneum och Sitra förverkligar tillsammans med de lokala konstmuseerna ett tvådelat evenemang med en verkstad för unga och seniorer samt en kvällstillställning i talk-show-anda som är öppen för allmänheten. Under evenemangen funderar vi på gemensamma och avvikande värden, vi delar erfarenheter och pejlar framtidsvisioner. Vid sidan av de tidlösa värdefrågorna fördjupar vi oss i brännande aktuella, lokala teman. Som språngbräda inför diskussionen använder vi de allmänmänskliga teman som finns i Konstmuseet Ateneums samlingsverk och de känslor kring det förflutna, nutiden och framtiden som verken väcker.

År 2017 firar Finland sitt etthundraårsjubileum. Framtidsorganisationen Sitra har nått femtio års ålder och firar sitt jubileumsår i arbetets och samarbetets tecken, eftersom framtiden inte är något som bara kommer, utan den skapas och allas roll är viktig. Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum och Sitra förenas som aktörer av tron på att ett tidskontinuum mellan generationerna är betydelsefullt, liksom kulturens inverkan på samhället och fortsatt lärande.

Evenemangsserien inleds i Rovaniemi den 30 mars och därefter står Uleåborg och Kuopio i tur. De som deltar i verkstaden får en inbjudan, men till kvällstillställningen är det fritt inträde. Utställningen Historier inom finsk konst – Ateneums turnerande samling visas i Rovaniemi konstmuseum fram till 23.4.2017.

Diskussionen äger rum torsdagen 30.3.2017 kl. 18.00–19.30 i Rovaniemi konstmuseum (Lapinkävijäntie 4).

I panelen sitter journalisten och författaren Roman Schatz, journalisten Tapani Ruokanen och musikern Jonna Tervomaa. Diskussionens språk är finska.

I samarbete med Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum, Sitra och Rovaniemi konstmuseum.

Tilläggsuppgifter:
Konstmuseet Ateneum: Producent Mika Väyrynen, mika.vayrynen@ateneum.fi, tel. 050 443 5614
Sitra: Expert Helmi Saksala, helmi.saksala@sitra.fi, tel. 040 759 6336
Rovaniemi konstmuseum: Kaija Kähkönen, museilektor, tel. 040 359 4702

Vad handlar det om?