archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

QR-koden på över 17 000 scouthalsdukar leder till berättelsen om cirkulär ekonom

I scoutlägret Roihu som arrangeras av Finlands scouter deltar mer än 17 000 scouter. På lägret används världens första scouthalsduk som representerar cirkulär ekonomi. Halsdukarna som tillverkats i samarbete med Sitra är tillverkade av överskottstyg. Vid tillverkningen har nästan 10 miljoner liter mindre vatten använts än vid tillverkningen av vanliga halsdukar av ny bomull. Halsdukarna visar bland annat hurdana nya affärsverksamhetsmöjligheter textilindustrin har i den cirkulära ekonomin. Berättelsen på nätet hittas med hjälp av QR-koden som finns på halsduken.

Författare

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

 Det internationella scoutlägret Roihu pekar ut vägen för scouterna mot en mer hållbar värld. Lägerhalsdukarna – som är scouternas igenkänningstecken – ger prov på den cirkulära ekonomin och bidrar till att lösa vår tids största utmaning, överkonsumtion. Den cirkulära ekonomin har svaret på frågan hur vi kan hitta verksamhetsmodeller där ekonomin och välbefinnandet kan växa utan att de grundar sig på en överkonsumtion av naturresurser.

Överskottsmaterialet som använts för att tillverka halsdukarna är bland annat tyg av färger som tygleverantörerna inte längre använder, tyger som blivit över i företag och produktionsöverskott. Vid tillverkningen av världens kanske mest miljövänliga scouthalsdukar har man använt nästan 10 miljoner liter mindre vatten än vid tillverkningen av vanliga bomullshalsdukar. Mängden motsvarar vattenförbrukningen under tre dagar i en stad lika stor som Forssa – cirka 17 000 invånare. Halsdukarna är således också mycket klimatvänligare än normalt.

QR-kod och datanät leder till berättelsen om halsduken

En text och ett videoklipp som berättar om hur halsduken hänger ihop med cirkulär ekonomi finns på webbplatsen som lägerdeltagarna kommer åt direkt med hjälp av QR-koden som finns i halsdukens fåll. Webbplatsen är åtkomlig tack vare ett omfattande trådlöst mobildatanät som byggts för lägret.

“Att skapa hållbara konsumtionsvanor är en förutsättning för att den cirkulära ekonomin ska utvecklas. När vi väcker unga att börja tänka på detta bygger vi ett samhälle som fungerar inom gränserna för vad jordklotet klarar av”, säger Matti Aistrich, ledande expert inom cirkulär ekonomi vid Sitra.

“Scoutverksamheten har som mål att fostra aktiva samhällsmedlemmar. Respekt för miljön spelar också en väsentlig roll i verksamheten. Med hjälp av återvinningshalsdukarna vill vi få lägerdeltagarna att förstå vilken inverkan de vardagliga valen har”, säger Roihu-lägerledaren Heikki Otsolampi.

I tillverkningsprocessen av halsduken har vi också sett ett exempel på vad nya affärsverksamhetsmodeller enligt cirkulär ekonomi grundar sig på: ett möte mellan olika – ofta också överraskande – aktörer. “Utan kännedom om att den ena har ett överskott som den andra behöver kan materialet inte användas på ett förnuftigt sätt”, fortsätter Aistrich.

Scoutungdomarna försöker få fyra kilometer tyg att rymmas på Instagrambilder

Fyra kilometer tyg har gått åt till halsdukarna. Sitra utmanar alla lägerdeltagare att visa hur en sådan mängd ser ut på ett fotografi: hur många halsdukar ryms på en Instagrambild? Samtidigt samlar Sitra idéer om lägerhalsdukens nya liv om man inte bara vill spara den som ett lägerminne. Kampanjen ordnas på Instagram med hashtaggen #roihuhuivi.