nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Regelboken erbjuder spelregler för nätverk som delar data

En ny engelskspråkig version av regelboken innehåller verktyg för bedömning av den etiska nivån inom datadelning samt steg vid utvecklingen av etiska riktlinjer.

Författare

Publicerad

Sitras Regelbok för rättvis dataekonomi innehåller ramar, avtalsmallar och verktyg för att bygga upp och gå med i ett datanätverk. Regelboken beskriver juridiska, affärsmässiga, tekniska och administrativa regler samt etiska principer som organisationerna följer i datanätverket då de delar data med varandra.

Vilka verktyg innehåller regelboken?

Regelboken består av standardavtalsmallar, ett antal kontrollfrågor, ett utkast till en uppförandekod (Code of Conduct) och andra verktyg som skribenterna av regelboken för datanätverket kan använda för att bättre än i nuläget ta hänsyn till de särskilda kraven på en ny slags samarbetsmodell.

Vilka nyheter innehåller version 1.2?

Den nya versionen av regelboken fokuserar på de etiska aspekterna vid utnyttjande av data enligt principerna för en rättvis dataekonomi. I en rättvis dataekonomi delas data transparent och enligt gemensamma spelregler.

Regelbokens nya verktyg, en frågeserie som beaktar etiska aspekter på datadelning, hjälper organisationer och datanätverk både att bedöma sin nivå för etisk datadelning och att utveckla sin verksamhet.

”En rättvis och människoorienterad datadelning ger Europa ny konkurrenskraft”, konstaterar Jyrki Suokas, ledande expert i Sitras projekt för rättvis dataekonomi. ”Regelboken hjälper att bygga upp fungerande datanätverk, vars verksamhet utgår från europeiska värderingar såsom förtroende, självbestämmanderätt som gäller människors och företags utnyttjande av data, integritet och dataskydd. Till exempel bidrar checklistan som fokuserar på etiska perspektiv till att dessa värderingar också uppfylls i praktiken.”

Förutom att främja etiska perspektiv har man i den nya versionen av regelboken utifrån feedback förtydligat avtalstexter och anvisningar.

Regelboken hjälper att bygga upp en rättvis dataekonomi

Regelboken har producerats som en del av Sitras IHAN-projekt för rättvis dataekonomi. Det är ett praktiskt verktyg för pionjärföretag som utvecklar sin affärsverksamhet med hjälp av data och skapar nya produkter och tjänster i enlighet med en rättvis dataekonomi. Regelboken vidareutvecklas ytterligare. Versionen 1.2 av Regelboken som nu ges ut på engelska publiceras senare på finska. Den följande versionen utlovas sommaren 2021.

Vad handlar det om?