uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sääntökirja tarjoaa pelisäännöt dataa jakaville verkostoille

Uusi englanninkielinen versio (1.2) sääntökirjasta sisältää työkaluja datan jakamisen eettisyyden tason arviointiin sekä askelmerkit eettisten toimintaperiaatteiden kehittämiseen.

Kirjoittaja

Julkaistu

Sitran Reilun datatalouden sääntökirja sisältää raamit, sopimuspohjat ja työkaluja dataverkoston rakentamiselle ja siihen liittymiselle. Sääntökirjassa kuvataan oikeudelliset, liiketoiminnalliset, tekniset ja hallinnolliset säännöt sekä eettiset ohjenuorat, joita organisaatiot noudattavat dataverkostossa, kun ne jakavat keskenään dataa.

Mitä työkaluja sääntökirja sisältää?

Sääntökirja koostuu mallisopimuspohjista, joukosta kontrollikysymyksiä, käytännesäännöstön luonnoksesta (Code of Conduct) ja muista työkaluista, joiden avulla dataverkoston sääntökirjan laatijat osaavat nykyistä paremmin ottaa huomioon uudenlaisen yhteistyömallin erityiset vaatimukset.

Mitä uutta versio 1.2 tuo tullessaan?

Sääntökirjan uusi versio nostaa keskiöön datan hyödyntämisen eettiset näkökulmat reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti. Reilussa datataloudessa dataa jaetaan läpinäkyvästi ja yhteisillä pelisäännöillä.

Sääntökirjan uusi työkalu, datan jakamisen eettiset näkökulmat huomioiva kysymyspatteristo, auttaa organisaatioita ja dataverkostoja sekä arvioimaan eettisen datan jakamisen tasoaan että kehittämään toimintaansa.

”Reilu ja ihmislähtöinen datan jakaminen tuo Euroopalle uutta kilpailukykyä”, toteaa Jyrki Suokas, johtava asiantuntija Sitran reilun datatalouden projektissa. ”Sääntökirja auttaa rakentamaan toimivia dataverkostoja, joiden toiminta pohjautuu eurooppalaisiin arvoihin kuten luottamukseen, ihmisten ja yritysten datan hyödyntämiseen liittyvään itsemääräämisoikeuteen, yksityisyyteen ja tietosuojaan. Esimerkiksi eettisiin näkökulmiin keskittyvä tarkistuslista edistää juuri näiden arvojen toteutumista käytännössä.”

Eettisten näkökulmien edistämisen lisäksi sääntökirjan uudessa versiossa on palautteen pohjalta selkeytetty sopimustekstejä ja ohjeistuksia.

Sääntökirja auttaa rakentamaan reilua datataloutta

Sääntökirja on tuotettu osana Sitran reilun datatalouden IHAN-projektia. Se on käytännön työkalu edelläkävijäyrityksille, jotka kehittävät liiketoimintaansa datan avulla ja luovat uusia reilun datatalouden mukaisia tuotteita ja palveluja. Sääntökirjaa kehitetään edelleen. Nyt englanniksi julkaistu Sääntökirjan versio 1.2 julkaistaan suomeksi myöhemmin. Seuraava versio on luvassa kesällä 2021.

Mistä on kyse?