archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Satsningar på arbetshälsa ökar produktiviteten och kvaliteten

Finlands arbetslivspris 2015 till Kankaanpää stad och Pipelife Finland Oy.

Publicerad

Långsiktiga insatser på arbetshälsa ökar produktiviteten, förbättrar varornas och tjänsternas kvalitet samt minskar sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Finlands arbetslivspris 2015 tilldelas Kankaanpää stad och Pipelife Finland Oy för ett särskilt förtjänstfullt arbete för utveckling av arbetsgemenskapen på ett övergripande sätt.

I år delar Fonden för arbetslivspriset pris till två organisationer som agerat exemplariskt och framgångsrikt: Pipelife Finland Oy och Kankaanpää stad. Den första organisationen har lyckats bevara arbetsplatser medan den andra har främjat arbetshälsan bland äldre. Bägge organisationerna utgör exempel på hur man genom egna insatser kan anpassa sig till en föränderlig omvärld. Vardera organisationen får 40 000 euro.

Arbetshälsa och ekonomisk framgång går hand i hand. I bägge organisationerna är arbetshälsa ett viktigt verktyg för produktivitet och kvalitet. Ledningens och chefernas samt även medarbetarnas engagemang är mycket viktigt med tanke på främjandet av arbetshälsan.

Att beakta äldre medarbetare har blivit allt vanligare i arbetslivet sedan Fonden för arbetslivspriset grundades för närmare tio år sedan. Dessutom arbetar allt fler pensionärer. Att förlänga arbetskarriären är fortfarande ett aktuellt mål. Uppnåendet av detta mål förutsätter dock en allt mångsidigare analys av arbetslivet. Verksamheten i organisationer bör vara ekonomiskt lönsam. Det gäller att ta hand om personalen under hela karriären och inte bara under de sista åren. På lång sikt är medarbetarnas engagemang och motivation en förutsättning för en lönsam och produktiv verksamhet.

”Alla chefer ansvarar för medarbetarnas välbefinnande. Hos oss fungerar ledningen uppifrån ned, nedifrån upp och sidlänges”, konstaterar projektchef Mia Siltala från Pipelife Finland Oy. ”Med hjälp av livstriangeln följer vi upp hur balanserat medarbetarnas välbefinnande är. Triangeln består av arbete, eget välbefinnande samt familj och vänner. Det hör till livet att vissa levnadsområden belastas ibland, men belastningen får inte bli kronisk”, säger Siltala på tal om Pipelifes sätt att följa upp medarbetarnas välbefinnande.

Omhändertagandet av arbetshälsan återspeglas också i resultatet. ”Vi har färre frånvaron (ca 1 %) än industriföretagen i genomsnitt (4–6 %). Arbetsolyckorna har minskat, och arbetskarriärerna hos oss är långa, rentav livstida eller generationsöverskridande”, säger Siltala.

Kankaanpää stads åldersledning omfattar alla åldersgrupper, och staden erbjuder äldre medarbetare även olika slags stödformer, till exempel omplacering och åldersledighet för 60 år fyllda medarbetare. ”Vi flexar en hel del, vilket ökar medarbetarnas lojalitet och förbättrar stämningen. I största allmänhet är förtroendet mellan medarbetarna och arbetsgivaren ett viktigt element”, säger stadssekreterare Mika Hatanpää från Kankaanpää stad. ”Ett resultat av det långsiktiga arbetet är att Kankaanpää har betydligt färre sjukfrånvarodagar än de andra kommunerna”, berättar Hatanpää.

Fonden för arbetslivspriset

År 2006 tilldelades Finland den tyska Bertelsmann-fondens pris för det arbete som man i Finland utfört för att främja äldre personers arbetsmotivation, arbetsförhållanden och sysselsättningsmöjligheter. Då beslöt man att dela priset vidare till arbetsplatser, forskare, projekt etc. som arbetat för detta mål. Social- och hälsovårdsministeriet samt Jubileumsfonden för Finlands självständighet grundade Fonden för arbetslivspriset med tanke på detta ändamål. Prisets beskyddare är Republikens president.

Första gången 2008 gick Finlands arbetslivspris till professor Juhani Ilmarinen. Andra gången 2010 gick priset till Ruoka-Saarioinen samt Teknologiindustrin rf och Metallarbetarförbundet rf tillsammans. Tredje gången 2013 gick priset till Berner Ab. Årets pris tilldelas Kankaanpää stad och Pipelife Finland Oy. Finlands arbetslivspris utdelas sista gången 2017 till vinnaren i idétävlingen som offentliggörs senare.

Vad handlar det om?