archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Panokset työhyvinvointiin lisäävät tuottavuutta ja laatua

Suomen työelämäpalkinto 2015 Kankaanpään kaupungille ja Pipelife Finland Oy:lle.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomen työelämäpalkinto 2015 Kankaanpään kaupungille ja Pipelife Finland Oy:lle.

Sinnikkäät ponnistelut työhyvinvoinnin saralla lisäävät tuottavuutta, parantavat tuotteiden ja palveluiden laatua sekä vähentävät sairauspoissaoloja työpaikoilla. Vuoden 2015 Suomen työelämäpalkinto myönnetään Kankaanpään kaupungille ja Pipelife Finland Oy:lle, jotka ovat erityisesti ansioituneet työyhteisön kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Työelämäpalkinnon rahasto myöntää tämän vuotisen palkinnon kahdelle esimerkillisesti ja tuloksellisesti toimineelle organisaatiolle: Pipelife Finland Oy:lle ja Kankaanpään kaupungille, joista toinen on onnistunut osaltaan työpaikkojen säilyttämisessä ja toinen ikääntyneiden työssä jatkamisessa. Molemmat organisaatiot ovat esimerkkejä siitä, miten omalla toiminnallaan voi onnistuneesti mukautua muuttuvaan maailmaan. Palkintosumma on 40 000 euroa molemmille organisaatioille.

Työhyvinvointi ja taloudellinen menestys kulkevat käsi kädessä. Työhyvinvointi nähdään molemmissa organisaatioissa keskeisenä tuottavuuden ja laadun työkaluna. Johdon ja esimiesten, mutta myös työntekijöiden sitoutuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä työhyvinvoinnin edistämisessä.

Ikääntyneiden huomioon ottaminen työelämässä on yleistynyt Työelämäpalkinnon rahaston olemassaolon eli lähes kymmen vuoden aikana. Lisäksi aiempaa useampi työskentelee eläkkeellä. Työurien pidentäminen on edelleen ajankohtainen tavoite. Sen saavuttaminen edellyttää kuitenkin entistä kokonaisvaltaisempaa työelämän tarkastelua. Organisaation toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa. Henkilöstöstä on pidettävä huolta työuran varrella, ei vain työuran viimeisinä vuosina. Pitkällä aikavälillä henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio ovat edellytys kannattavalle ja tuottavalle toiminnalle.

”Kaikki esimiehet ovat vastuussa henkilöstön hyvinvoinnista. Meillä johdetaan ylhäältä alas, alhaalta ylös ja sivuittain,” kiteyttää projektipäällikkö Mia Siltala Pipelife Finland Oy:stä. ”Seuraamme elämänkolmion avulla henkilökuntamme hyvinvoinnin tasapainoa. Kolmio koostuu työstä, omasta hyvinvoinnista sekä perheestä ja ystävistä. Kuten elämään kuuluu, jollakin elämän alueella on ajoittain kuormitusta, mutta se ei saisi kroonistua”, kuvaa Siltala Pipelifen tapaa seurata henkilöstönsä hyvinvointia.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen näkyy myös viivan alla.
”Meillä on vähemmän poissaoloja (noin 1 %), kuin teollisuusyrityksissä keskimäärin (4-6 %). Työtapaturmat ovat vähentyneet ja työurat meillä ovat pitkiä, jopa elinikäisiä ja ylittävät sukupolvia”, summaa Siltala.

Kankaanpään kaupungilla ikäjohtaminen kattaa kaikki ikäryhmät, ja kaupunki tarjoaa ikääntyneille työntekijöille myös erityisiä tukimuotoja, joita ovat muun muassa uudelleensijoitus ja yli 60-vuotiaille tarjottavat ikävapaat.
”Joustoja käytetään meillä ahkerasti ja se lisää työntekijöiden lojaliteettia ja hyvää fiilistä. Ylipäätään luottamus työntekijän ja työnantajan välillä on tärkeä elementti”, kuvailee kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Kankaanpäästä.
”Pitkäjänteisellä työn tuloksena sairauspoissaolopäiviä on Kankaanpäässä huomattavasti vähemmän kuin muissa kunnissa”, summaa Hatanpää.

Työelämäpalkinnon rahasto
Suomi sai vuonna 2006 saksalaisen Bertelsmann-säätiön palkinnon työstä, jota Suomessa on tehty ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamisen, työolojen ja työllistymisedellytysten parantamisen hyväksi. Tuolloin päätettiin jakaa palkinto eteenpäin tässä työssä ansioituneille työpaikoille, tutkijoille, hankkeille ja vastaaville. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra perustivat palkintoa varten Työelämäpalkinnon rahaston. Palkinnon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Ensimmäinen Suomen työelämäpalkinto myönnettiin vuonna 2008 professori Juhani Ilmariselle. Toisen palkinnon vuonna 2010 saivat Ruoka-Saarioinen sekä Teknologiateollisuus ja Metallityöväenliitto yhdessä. Kolmannen kerran palkinto myönnettiin 2013 Berner Oy:lle. Nyt jaettavan palkinnon saavat Kankaanpään kaupunki ja Pipelife Finland Oy. Viimeisen kerran Suomen työelämäpalkinto jaetaan 2017 myöhemmin julkistettavan ideakilpailun voittajille.

Tilaisuuden aineisto (ppt)

#työelämäpalkinto

Mistä on kyse?