nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra investerar i inhemska små och medelstora företag via fonder – investeringsåtaganden på 100 miljoner euro

Sitra har inte gjort direkta företagsinvesteringar på flera år, utan investerar i finländska små och medelstora företag via kapitalfonder. Sitra har ingått sådana investeringsåtaganden för nästan hundra miljoner euro.

Författare

Sami Tuhkanen

Placeringsdirektör

Publicerad

Organisationer är ofta kända genom sin historia. Detsamma gäller Sitra, som har en lång och mycket minnesvärd historia som kapitalinvesterare sedan slutet av 1980-talet. Sitra och dess partner införde en modell för kapitalinvesteringar i Finland.

Utvecklingen av kapitalmarknaden i Finland kom igång på 1990-talet och därför minskade vikten av kapitalinvesteringar i Sitras verksamhet i början av 2000-talet och tyngdpunkten överfördes till andra delområden i samhället. Som offentlig aktör utvecklar Sitra alltid sin uppgiftsbeskrivning enligt samhällets behov.

År 2014 avslutade Sitra helt och hållet sina direkta investeringar i små och medelstora företag. Bakgrunden till beslutet var att antalet placeringar redan under en tid hade varit mycket litet för Sitras del. En annan viktig orsak var att andra offentliga aktörer, såsom Tesi, Business Finland och Finnvera, hade tagit rollen som avhjälpare av eventuella marknadsbrister.

Efter det har Sitra fortsatt att investera i små och medelstora företag via fonder. Detta har varit en del av skötseln av dess placeringstillgångar sedan början av 1990-talet.

Sitra har för närvarande investeringsåtaganden på nästan 100 miljoner euro i fonder som placerar i finländska små och medelstora företag. Av dessa obligationer är cirka 36 miljoner euro inte inkallade. Fonderna kallar in detta återstående kapital under de närmaste åren både till nya investeringar och till sina nuvarande portföljföretag.

Sitra har gjort nya investeringar i Finland i en årlig takt på cirka 10 miljoner euro. Fonderna i Sitras portfölj har under de senaste åren till exempel placerat i flera företag som är intressanta med tanke på coronapandemin. Dessa är bland andra ArcDia International som tillverkar apparater för infektionsdiagnostik, BCB Medical som specialiserat sig på insamling och analys av medicinsk information, HyTest som framställer antikroppar och antigener och Valokuitunen som bygger fibernät. Exempel inom cirkulär ekonomi är Sulapac som utvecklar alternativa förpackningsmaterial för plast, Swappie som specialiserar sig på underhåll och försäljning av använda mobiltelefoner samt Vaipurco Holding (Vaihtolavacom Oy & Purkucom Oy) som verkar inom bygg- och rivningsbranschen.

Sitras kapital under press i det kaos coronakrisen orsakar

Coronaviruset är ett betydande hot mot människors hälsa, vilket har lett till att de ekonomiska hjulen har slutat snurra nästan överallt i världen. Aktie-, ränte- och valutamarknaderna har också reagerat kraftigt på krisen.

Även Sitras investeringar utsätts för press i kaoset som råder på marknaden. Deras marknadsvärde sjönk i januari–mars från 933 miljoner euro till 816 miljoner euro. Placeringarnas avkastning var cirka -12 procent under det första kvartalet 2020.

Sitras verksamhet finansieras med placeringsintäkter, Sitra får alltså ingen budgetfinansiering från staten. Därför har placeringarna stor betydelse för dess verksamhet. Investeringarnas utveckling granskas dock på lång sikt, inte kvartalsvis.

Investeringsmarknaden reagerar snabbt på förändringar i framtidsutsikterna – sannolikt också när pandemin i sinom tid ger med sig. Det är dock fortfarande oklart hur viruset ska besegras och hur långvarig negativ effekt coronakrisen har på realekonomin och därigenom på investeringsmarknaden.

Vad handlar det om?