nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitras regelbok ger företag ett ramverk för enklare och tryggare delning av data

Den nya upplagan av Regelboken för rättvis dataekonomi erbjuder redskap för nätverk i vilka företag och andra organisationer kan dela data och skapa nya tjänster. Nya versionen (2.0) kompletterades med ett avsnitt om dataskydd.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I dag utbyter företag data varje dag, och dessa data används för att producera tjänster av många olika slag. Användningen av data på ett rättvist sätt är en viktig förutsättning för ansvarsfull affärsverksamhet och kräver gemensamma spelregler.

Sitras Regelbok för rättvis dataekonomi innehåller avtalsmallar och verktyg som behövs för att bygga upp ett datanätverk. I regelboken har samlats juridiska, affärsmässiga, tekniska och administrativa regler samt etiska principer som organisationerna följer i nätverk som delar data.

I regelboken finns bland annat avtalsmallar, ett antal kontrollfrågor och ett utkast till regler om förfaranden som kan användas för att utarbeta en egen regelbok för ett datanätverk.

”Den färska versionen av regelboken (på engelska, på finska, på franska) innehåller ett mer koncist avsnitt om dataskydd. Med hjälp av den kan nätverken skapa en dataskyddsprocess för delning av data. Vi har också förbättrat regelbokens läsbarhet och användarvänlighet utifrån responsen på boken. Sitra vill ge fart åt den rättvisa dataekonomin genom att erbjuda praktiska verktyg till aktörer som delar data”, säger ledande expert Juhani Luoma-Kyyny på Sitra.

Sitra publicerade den första versionen av Regelboken för rättvis dataekonomi år 2020, och boken har kompletterats i flera omgångar. Regelboken bygger på Sitras långsiktiga arbete inom rättvis dataekonomi och på värdefulla bidrag från en stor grupp experter inom företag och organisationer.

Den senaste versionen har producerats som en del av Sitras projekt för rättvis dataekonomi. Det är ett praktiskt verktyg för pionjärföretag som utvecklar sin affärsverksamhet med hjälp av data och skapar nya produkter och tjänster i enlighet med principerna för en rättvis dataekonomi.

2.0-versionen av regelboken publicerades på engelska i september och på finska i december 2022 och på franska i juni 2023.

Updaterad länk till den finska regelboken 8.12.2022.
Updaterad länk till den franska regelboken 15.6.2023.

Vad handlar det om?